notícies

Es crea un grup de treball amb la Generalitat per millorar la contractació pública

L'Acellec participa en un grup de treball que es va posar en funcionament el passat 29 d'octubre per millorar la qualitat de la contractació pública. Seiem en la mateixa taula amb Teresa Pitarch, directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat i amb representants d'altres deu organitzacions patronals i sindicals de l'àmbit de l'atenció a les persones. El President de la Generalitat, Artur Mas, va rebre l'1 d'octubre totes aquestes organitzacions i va acceptar la creació del grup de treball, que a hores d'ara ja està treballant per crear un codi de bones pràctiques en la contractació pública del nostre sector. La propera trobada del grup de treball està prevista per al dia 16 de desembre.

Cecot identifica mesures legislatives que perjudiquen la competitivitat empresarial

La patronal Cecot ha elaborat un informe que analitza, segons estàndards internacionals, les mesures legislatives en matèria laboral i tributària impulsades des del Govern de l'Estat entre 2010 i 2014. Segons el document el balanç és negatiu, perquè les normes aprovades perjudiquen en conjunt la competitivitat de les empreses. En l'anàlisi es destaquen deu mesures adoptades en l'àmbit laboral i quaranta-una en l'àmbit tributari. El document les repassa, una per una, identifica el seu contingut i descriu l'impacte que produeixen en les empreses. La balança s'inclina clarament cap a la banda que menys afavoreix el món empresarial.

Aconseguim el reconeixement de l'exempció d'IVA per a menjadors escolars

La reforma fiscal aprovada pel Govern de l'Estat inclou una esmena de la llei d'IVA en la qual es reconeix explícitament l'exempció d'IVA per als serveis de menjador escolar i d'acolliment fora d'horaris lectius. Aquesta reivindicació, impulsada per l'Acellec en una intensa campanya que s'ha allargat durant pràcticament cinc anys, implica l'acceptació de les tesis de la nostra associació que, d'acord amb les directives europees, sempre ha considerat que la Llei d'IVA espanyola de 1992 ja reconeixia aquesta exempció, atès el caràcter educatiu dels serveis que presten les empreses del nostre sector. La mesura s'ha inclòs en la reforma fiscal gràcies a la intensa tasca reivindicativa de l'Acellec, de manera que podem afirmar que constitueix un èxit de les empreses associades. La reforma entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2015.

Empreses associades = èxit

En la consolidació i creixement d'un sector econòmic hi intervenen molts elements, però no hi ha dubte que el treball conjunt de les empreses que l'integren és un factor d'èxit essencial. L'Acellec ha superat aquest any, per primera vegada, la xifra de 50 empreses associades. I no és casual que sigui justament ara quan s'aconsegueixen èxits rellevants com l'exempció d'IVA en els menjadors escolars, la inclusió de l'oferta empresarial de lleure educatiu en els canals de difusió de la Generalitat o la creació d'un grup de treball compartit amb altres patronals i la Generalitat per millorar la contractació pública. Tot això només és possible gràcies a l'esforç compartit i a la possibilitat de presentar-nos davant de l'administració amb una veu única i forta. Una associació patronal com la nostra té sentit perquè aglutina el treball d'empreses que no tenen altre suport o defensa que el seu propi esforç. I és per això que ens cal continuar per aquest camí: creixent i millorant la qualitat.

Toni Reig visita les colònies de l'Acellec

El Director General de Joventut ha visitat aquest estiu alguna de les instal·lacions de les empreses del sector de colònies de l'Acellec per conèixer de primera mà els criteris amb què treballen les nostres organtizacions. El president de l'Acellec, Pere Mulero, va acompanyar Toni Reig en l'estada que va fer el dia 1 d'agost a la casa de colònies La Llobeta, i va poder comprovar, conversant amb els responsables pedagògics i l'equip de monitors, de quina manera es promouen els criteris de qualitat i professionalitat que tradicionalmet impulsen les nostres empreses associades.