Cultura de proximitat

 

 

El gaudi de la cultura, l'experimentació amb l'art, l'expressió dels desitjos i interessos dels ciutadans i la cooperació cívica. Ho fan els mediadors, els dinamitzadors, els educadors i els gestors culturals. Els trobeu en centres cívics, museus, equipaments juvenils, a peu de carrer, als barris i amb les entitats. 
Són les empreses de cultura de proximitat.

La cultura, sempre de proximitat

Les nostres organitzacions treballen majoritàriament pel sector públic, gestionant serveis, programes i equipaments que tenen com a missió central garantir l’accés ciutadà a la cultura, entesa en sentit ampli. Els professionals del sector acompanyen els usuaris dels equipaments i serveis en la seva experiència cultural, animen la seva curiositat i n'estimulen el protagonisme, per tal que cada visita o activitat sigui una experiència personal i creativa.

Els nostres treballadors són professionals qualificats que apliquen coneixements d’àrees molt diverses però que tenen en comú el contacte directe i continuat amb les disciplines artístiques, la cultura popular i molt especialment la dinamització en proximitat amb els usuaris. Són gestors culturals, animadors socioculturals, formadors, mediadors, educadors, programadors, comunicadors...

Els serveis concrets es tradueixen en la gestió d'equipaments culturals, centres cívics, programes interculturals, dinamització comunitària, serveis museístics, difusió del patrimoni, serveis de joventut, promoció de la creació, formació i iniciació a la pràctica artística, mediació cultural amb centres d’ensenyament, i serveis basats en la dinamització i el suport a col·lectius determinats, com els joves o la gent gran. Tot sovint desenvolupen programes de prevenció o lluita contra discriminacions (gènere, origen, religió, cultura...) i es fa sempre des del coneixement expert i l'especialització.

Les estructures empresarials aporten capacitat i control de gestió, elaboració, planificació i desplegament de projectes estratègics, i tot sovint actuen a la pràctica com a consultors especialitzats que executen programes d'atenció ciutadana, sempre des d'una perspectiva de servei públic.

Les principals empreses del sector tenen un llarg recorregut, i foren pioneres en el desplegaments dels primers serveis i equipaments públics destinats a la dinamització sociocultural i el treball comunitari a Catalunya. Ara, amb un espai propi i consolidat de gestió, fonamenten els seus serveis en mètodes contrastats d'intervenció i protagonitzen l'actualització del sector adaptant els serveis a les noves necessitats socials, amb mètodes participatius i gestionant programacions d'un pes significatiu en la cultura de proximitat, orientada sempre al ciutadà.

empreses del sector
notícies del sector