notícies

Portal Iberoamericano de gestión cultural

13/02/2015

Es una iniciativa del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona i està en funcionament des de l'any 2000. El Portal Iberoamericano de  Gestión Cultural s'adreça als professionals del sector d'arreu de la península ibèrica i de l'Amèrica...

VIAempresa

13/02/2015

Diuen que fan una mirada constructiva sobre el teixit empresarial del territori, que volen dinamitzar el sector productiu de Catalunya i que volen fomentar l'ocupació. VIAempresa és un diari digital dedicat al món de l'empresa a Catalunya, l'edita el grup TOTmedia i el dirigeix Laia Corbella....

L'IRPF en la reforma fiscal

13/02/2015

La Llei 26/2014 de reforma fiscal publicada al BOE el 27 de novembre passat va produir diverses modificacions de l'IRPF. Entre d'altres mesures tributàries es va aprovar la taula de l'escala general de l'IRPF. La majoria d'aquestes mesures van entrar en vigor l'1 de gener de 2015 i d'altres...

L'Acellec creix

13/02/2015

Entre la segona meitat de 2014 i les primeres setmanes de 2015, una dotzena d'empreses s'han incorporat com a noves associades a l'Acellec. L'organització empresarial ha diversificat exponencialment el seu camp d'actuació i és present en pràcticament tots els espais possibles de relació amb l'administració, es coordina per actuar conjuntament amb altres entitats associatives del sector i ha multiplicat la seva presència als mitjans. Aquest fet, acompanyat dels resultats positius de moltes de les seves actuacions (exempció d'IVA, estudi de cultura de proximitat, projecte Colònies i Educació, etc.) ha contribuït a fer més present l'Acellec en la vida econòmica i social i millorar el seu posicionament públic. El creixement de l'entitat és degut a múltiples factors que se sumen, però queda clar que l'increment de la seva activitat i de la seva presència institucional ha contribuït a fer-la més coneguda i valorada.

Nova llei del protectorat de fundacions

12/02/2015

El 26 de gener va entrar en vigor la Llei 21/2014 del protectorat de fundacions, que regula, entre d'altres qüestions aspectes de transparència i estableix un règim específic per a les entitats declarades d'utilitat pública, equiparades des d'aquest de punt de vista a les fundacions. El Protectorat és un organisme de la Generalitat de Catalunya que supervisa i exerceix funcions de control sobre les fundacions i les entitats d'utilitat pública. Tot i que la nova llei no modifica en res d'essencial el funcionament de les fundacions, incorpora canvis en el règim jurídic del protectorat i les seves potestats d'assessorament, registre, suplència i supervisió. El règim sancionador que es deriva dels canvis introduits per la llei, però no serà efectiu fins a l'1 de gener de 2016.