Serveis educatius

 

 

L'educació en la seva concepció més àmplia i generosa és la raó de ser d'un sector que dona resposta a necessitats de servei públic amb qualitat. Les nostres empreses han traslladat amb èxit els valors del lleure educatiu als serveis professionals, i són responsables dels projectes educatius de menjadors escolars amb criteris dietètics, ecològics i ambientals, ofertes extraescolars, acompanyaments pedagògics, espais de lleure familiar i projectes d'educació no formal en qualsevol àmbit social.

El lleure, sempre educatiu

Les transformacions socials i culturals han generat en els darrers vint anys noves necessitats de servei que afecten a drets socials bàsics com el de l'educació, la conciliació familiar o la igualtat de drets en qualsevol àmbit comunitari. Avui ens sembla gairebé una obvietat que aquestes necessitats s'han de cobrir amb projectes educatius, que converteixen els espais de lleure dels infants i dels joves en una oportunitat pedagògica de primer ordre.

Però aquesta realitat que avui vivim quotidianament ha estat possible només gràcies al desenvolupament d'un sector que ha fet amb èxit el trànsit entre una opció voluntària i els projectes professionals d'abast universal. Si en l'actualitat els valors i fonaments del lleure educatiu són indiscutibles és gràcies als emprenedors que en el seu moment van optar per construir projectes professionals que van fer possible l'extensió dels seus beneficis al conjunt de la comunitat.

Aquesta visió de futur és la que ha fet possible que avui els serveis de menjador escolar tinguin una component educativa essencial, que les activitats extraescolars es despleguin en coordinació amb els continguts curriculars, que existeixi una àmplia oferta d'activiats i serveis que complementen i reforcen el sistema educatiu i que proliferin espais d'educació per compartir en familia el lleure d'infants i joves.

Les empreses associades a l'Acellec disposen de departaments pedagògics que elaboren els projectes educatius del temps de migdia, despleguen serveis alimentaris que garanteixen els valors nutricionals i dietètics i els combinen amb propostes ecològiques i respectuoses amb el medi ambient. Les seves organitzacions, a més, disposen d'equips de monitors per atendre qualsevol activitat de suport educatiu a les escoles, poden realitzar acompanyaments i suports pedagògics i són, tot sovint, un complement oportú per als projectes singulars de cada centre. 

En l'àmbit extraescolar, les empreses de l'Acellec ofereixen serveis a les AMPA d'arreu del país i col·laboren amb elles per construir els seus projectes educatius i de conciliació familiar, elaboren propostes integrals d'activitats extraescolars i atenen qualsevol necessitat específica de les famílies. I cada cop amb major freqüència, posen en marxa espais de lleure independents que actuen com a reforç educatiu per a les famílies en un entorn lúdic i faciliten la connexió amb les escoles.

empreses del sector
notícies del sector