notícies

Ajuts per a la modernització de les empreses culturals

08/03/2016

S'ha publicat una convocatòria d'ajuts que resultar d'interès per a les empreses del sector de la cultura de proximitat. Es tracta de subvencions del Ministeri de Cultura per a la modernització i innovació d'indústries culturals, adreçades especialment a autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses, a través de projectes digitals i tecnològics. El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 21 de març.

Entra en funcionament el registre central de delinqüents sexuals

02/03/2016

Dimarts passat, 1 de març, va entrar finalment en funcionament el Registre Central de Delictes Sexuals, en compliment de les lleis de modificació de la Llei de Protecció Jurídica del Menor, que estableixen la obligatorietat de disposar d'un certificat negatiu d'aquest registre per poder exercir professions que impliquin el contacte habitual amb menors. L'entrada en vigor d'aquesta llei l'estiu passat, sense habilitar prèviament els recursos necessaris per poder aplicar-la, ha generat molta confusió i fins i tot cert grau d'inseguretat jurídica. Alguns aspectes continuen sense quedar clars perquè no s'ha publicat el reglament de funcionament del registre però, com a mínim, el tràmit de petició del certificat ja es pot realitzar sense haver de passar pel registre general de penals i es confirma que, tal com s'havia anunciat, és gratuït.

El Parlament aprova impulsar els criteris de l'Acellec sobre menjadors escolars

02/03/2016

La Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya va aprovar el dimarts, 1 de març, una resolució que deixa en suspens l'Acord Marc per a la contractació de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental mentre no s'hi realitzin les modificacions que permetin respectar els criteris educatius i de proximitat en la gestió d'aquests serveis. Aquests són exactament els criteris que ha defensat sempre l'Acellec i que van motivar els dos recursos presentats contra l'Acord Marc. La resolució es va aprovar per assentiment i en algunes de les intervencions dels diputats, especialment els representants de Catalunya Sí que es Pot, Junts pel Sí i PSC, es va reconèixer el paper determinant que ha tingut l'Acellec a l'hora d'aturar l'Acord Marc en la seva formulació actual, que dificulta la qualitat educativa dels menjadors i la possibilitat que els centres educatius participin en la decisió sobre l'adjudicació del servei.

L'Acord Marc de menjadors escolars no s'aplicarà aquest curs

24/02/2016

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha donat la raó per segona vegada a l'Acellec en part de les seves al·legacions a l'Acord Marc per a la contractació del servei de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental, de manera que la licitació ha quedat novament aturada. Tenint en compte les dates en què ens trobem resulta evident que encara que el Departament d'Ensenyament volgués tramitar novament l'Acord Marc no hi hauria temps material perquè s'apliqués durant l'actual curs escolar. El nou Director General de Serveis a les Famílies i Comunitat Educativa, Jordi Miró (a la fotografia), va rebre una delegació de l'Acellec el dimecres 24 de febrer, justament l'endemà que el TCCSP fes pública la seva resolució. MIró va manifestar als representants de l'associació patronal la voluntat d'establir un diàleg amb tots els agents implicats en el sector per trobar conjuntament les fórmules més adequades per gestionar la contractació dels serveis de menjadors escolars.

Us ajudem a fer un pla de formació d'empresa

22/02/2016

La formació dels equips humans de les empreses és un instrument irrenunciable per assolir els nivells d'excel·lència i qualitat que requereixen sempre els serveis que s'adrecen directament a les persones. Per aquesta raó l'Acellec promou sempre la instauració de polítiques formatives estables en les organitzacions i genera periòdicament instruments per facilitar aquesta feina i per animar els responsables de recursos humans a emprendre noves iniciatives. L'Escola EFA (Escola de Formació de l'Acellec) ha llançat un nou servei destinat, justament, a donar suport a aquelles empreses que, més enllà de la programació puntual de cursos per als seus treballadors, vulguin desenvolupar un pla integral de formació, basat en una bona diagnosi de necessitats, aprofitant tots els ajuts possibles i periodificant de forma progressiva la seva aplicació.