notícies

Nou servei: ofertes de feina en la borsa de treball de l'Acellec

06/11/2017

La borsa de treball de l'Acellec ha incorporat un servei d'ofertes, de lliure accés per a tots els treballadors en cerca de feina. Les setanta empreses associades a l'entitat aniran penjant, a partir d'aquesta setmana, les seves ofertes de treball a la borsa, completant així un servei que es va iniciar ara fa un any i mig i que compta amb una borsa estable i periòdicament renovada de més de 700 currículums.

La borsa de treball de l'Acellec es consolida d'aquesta manera com una eina de dinamització laboral de referència per al sector. Cal tenir en compte que les 70 empreses associades a l'Acellec donen feina entre totes a més de 7.000 treballadors, i que la naturalesa dels seus serveis, en bona part subjectes a les licitacions de l'administració, generen necessitats de contractació de forma periòdica.

El lleure educatiu i cultural és tradicionalment una via d'accés al mercat laboral per als joves, i tot sovint els ofereix les seves primeres ocupacions mentre duren els seus processos de transició al món del treball. Però la creixent professionalització del sector i l'augment de les seves garanties qualitatives porten, cada cop més, a consolidar estructures de gestió estables que ofereixen oportunitats de progrés professional i d'aprenentatges pluridisciplinars, que combinen àmbits com l'educació, la gestió cultural, l'esport o la natura. El mercat laboral en aquest àmbit, per tant, és cada cop més dinàmic i àgil, i ofereix oportunitats de millora que gairebé sempre van associades a processos formatius. És en aquest aspecte que juga un paper essencial l'Escola Efa, centre formatiu impulsat per l'Acellec que ben aviat complirà dotze anys de vida.

Qualsevol persona en cerca de feina pot incorporar lliurement el seu currículum a la borsa de treball, en un repositori que, un any i mig després de la seva creació, compta permanentment amb més de 700 candidats que tenen una antiguitat màxima de sis mesos, i que es van renovant de forma sistemàtica. En aquesta borsa hi ha perfils adequats com a mínim per a 26 tipologies de llocs de treball, en disciplines ben diverses però al mateix temps complementàries entre si (educadors socials, gestors culturals, monitors, talleristes, dinamitzadors socioculturals, programadors, cuiners, coordinadors pedagògics....) i difícilment quedarà per cobrir qualsevol vacant en el sector si s'accedeix a la borsa. Des que es va posar en marxa, abans de l'estiu de 2016, ja s'han realitzat prop de 2.500 cerques, i s'han descarregat més de 3.000 currículums.

Per completar el servei faltava, així doncs, incorporar la possibilitat de publicar les ofertes de treball concretes, a les quals poden optar directament cadascun dels candidats que tenen el seu currículum a la borsa o bé qualsevol persona que estigui buscant feina i que hi accedeixi a través del web públic de l'Acellec. La consulta i les cerques de currículums, així com la possibilitat de penjar-hi ofertes, és exclusiva per als socis de l'Acellec, que obtenen una nova millora o avantatge en la cartera de serveis que els ofereix l'entitat, consolidada com a patronal de referènia del sector.

El funcionament de la borsa és molt senzill i intuïtiu per als usuaris que, a més, reben un conjunt de consells per millorar la seva ocupabilitat i accés directe a l'oferta formativa de l'Escola Efa.