Borsa de Treball - Normes

Normes del servei

 1. La Borsa de Treball de l’Acellec és oberta a qualsevol persona que vulgui treballar en el sector del lleure educatiu i de la cultura de proximitat.
 2. Per accedir-hi cal acceptar expressament aquesta normativa i la política de privacitat
 3. Per accedir-hi és imprescindible complimentar el breu qüestionari precedent
 4. Per accedir-hi és imprescindible incorporar un document annex amb el currículum de l’interessat o interessada
 5. Els currículums formaran part de la borsa un màxim de sis mesos, a comptabilitzar a partir del mateix dia que es pengi al web. Transcorregut aquest termini, el currículum i el registre de l’interessat seran destruïts i no se’n conservarà memòria.
 6. Un cop transcorreguts els sis mesos, els interessats poden tornar a penjar el seu currículum, repetint l’operació. Ho poden fer tantes vegades com ho desitgin.
 7. Cada persona només pot tenir un únic currículum penjat a la borsa. Si desitja fer-hi canvis, cal que es doni de baixa de la borsa i torni a fer l’ingrés amb el nou currículum.
 8. Totes les persones incloses a la borsa de treball poden donar-se’n de baixa en el moment que ho desitgin. Només cal que ho sol·licitin a través d’un missatge correu electrònic adreçat a acellec@acellec.cat. En el correu electrònic hauran de fer constar el número de DNI. L’Acellec farà efectiva la baixa en un termini màxim de tres dies feiners.
 9. No es tramitaran baixes a la borsa de treball durant el mes d’agost.
 10. Només les empreses associades a l’Acellec tenen accés a la borsa de treball.
 11. L’ingrés a la borsa de treball no implica cap obligació per a l’Acellec respecte al titular, més enllà d’aquelles que s’estableixen en la LOPD.
 12. L’ingrés a la borsa de treball no implica necessàriament que el candidat rebi ofertes de treball.
 13. Les persones que es donin d’alta a la borsa poden optar a qualsevol de les ofertes de treball que s’aniran publicant periòdicament en la web pública de l’Acellec. Hi podeu accedir a través d’aquest enllaç.
 14. En el cas que es concreti una relació laboral entre algun dels candidats i empreses que tenen accés a la borsa, l’Acellec no intervindrà en cap cas en la tramitació, acords o pactes entre les parts i no tindrà cap responsabilitat sobre els seus efectes o sobre qualsevol incompliment de la legalitat que se’n pugui derivar.
 15. En el cas que un dels integrants de la borsa de treball sigui contractat mercès a aquest servei, es demana al treballador que ho faci saber amb un missatge a acellec@acellec.cat. No cal especificar ni l’empresa contractant ni les característiques de la nova relació laboral. El compliment d’aquesta clàusula és opcional.