notícies

L'acccidentalitat en infants inscrits a activitats de lleure és només del 0,025%

07/07/2023

Les dades dels principals operadors d'assegurances del sector confirmen que les activitat de lleure tenen un elevat nivell de seguretat

L'incident que s'ha produït recentment en una casa de colònies, en la qual una activitat de divulgació científica ha provocat una deflagració que ha causat ferides greus en dos infants, ha tornat a ocupar espais de l'opinió pública amb especulacions sobre la seguretat de les activitats de lleure educatiu. 

 

La fiabilitat de les dades

L'Acellec s'ha adreçat a un dels principals operadors d'assegurances especialitzat en el nostre sector per recollir dades que demostren, justament, que els accidents en les activitats i serveis de lleure educatiu i de cultura popular són excepcionals i no justifiquen, en cap cas, una situació d'alarma. Segons les informacions obtingudes, per cada 100.000 menors inscrits en alguna activitat de lleure es produeixen un total de 390 incidents que requereixen l'activació dels serveis assegurats. Es tracta de casos lleus, amb tractament mèdic de petites ferides, cops o lesions de poca importància. Aquesta xifra indica que només en el 3,9% dels casos hi ha algun incident. De tots ells, només 25 són de consideració i revesteixen algun nivell de risc clar per la salut dels participants a les activitats (una fractura, contusions o malaltia que faci suspendre l'activitat per a l'usuari). El nivell d'incidència, per tant, és només del 0,025%, una estadística gens significativa i que vindria a demostrar que, en termes generals, les activitats de lleure educatiu són molt segures.

 

Una activitat segura

Aquestes dades s'han recollit de manera puntual per donar resposta als mitjans de comunicació que s'han interessat per la qüestió arrel l'incident esmentat en una casa de colònies, però són fàcilment extrapolables al conjunt del sector i a totes les campanyes de lleure. Per aquesta raó, l'Acellec està estudiant la possibilitat d'elaborar, per primer cop, un informe rigorós i precís, que reculli informacions derivades de tots o la majoria d'operadors del sector del lleure educatiu professional, amb la intenció d'esvair dubtes sobre la seguretat dels seus serveis i activitats. Cal remarcar, finalment, que segons les informacions aparegudes al voltant de l'incident esmentat, l'empresa responsable de les activitats no era del sector del lleure educatiu i no s'havien complert normes molt bàsiques de qualsevol activitat en el nostre sector, com la notificació a la Direcció General de Joventut. Són dues circumstàncies, per tant, que contraduien la postura habitual de l'Acellec i les seves empreses associades, que promouen sempre la professionalització dels serveis de lleure educatiu i el compliment estricte de les normatives de referència.