notícies

L’Acellec i la Federació d’Ateneus de Catalunya signen un conveni de col·laboració

19/11/2021

L’Acellec dona suport a les entitats culturals presents arreu del territori i la Federació d’Ateneus de Catalunya explorarà les possibilitats educatives d’aquests espais acordant línies de formació amb l’Acellec.

L’Acellec ha signat un nou conveni amb la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que planteja noves accions en matèria de formació i acosta la l’associació als ateneus, entitats culturals arrelades arreu del territori. A través d’aquesta entesa, l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura posarà a disposició de totes les persones treballadores de la FAC i de les seves entitats federades i persones associades l’oferta formativa de l’Escola Efa.

 

Formació especialitzada i arreu

A més, s’estudiarà la possibilitat de programar formació específica per a la FAC i es potenciarà que els programes de formació subvencionada del Consorci de Formació Continua de la Generalitat i altres organismes públics, que programa l’Escola Efa, s’executin de manera territorialitzada i tinguin el màxim abast possible.

 

Assessorament

L’acord també promourà l’assessorament de l’Acellec a la Federació d’Ateneus de Catalunya en matèria de lleure educatiu i sociocultural, tant pel que fa a aspectes normatius, com de continguts pedagògics i organitzatius.

 

En paral·lel, la FAC farà difusió de l’oferta formativa de l’Acellec, a través de l’Escola Efa, i col·laborarà amb l’Acellec en la difusió d’activitats per promoure el sector del lleure educatiu i sociocultural.