notícies

Publicada la convocatòria d'ajuts a les activitats de lleure, extraescolars i a les instal·lacions juvenils

18/02/2021

Es poden sol·licitar fins al proper 1 de març a les 15 hores. Totes les entitats, empreses i persones autònomes que compleixin els requisits i que presentin les sol·licituds dins del termini previst rebran els ajuts.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució TSF/348/2021 de 10 de febrer, en la qual es convoquen nous ajuts, llargament reivindicats, per a empreses i entitats que realitzen activitats de lleure i activitats extraescolars, i per a instal·lacions juvenils inscrites al registre oficial de la Direcció General de Joventut. 

 

Qui se'n pot beneficiar?

Se'n poden beneficiar empreses, autònoms i entitats que realitzen activitats de lleure i extraescolars adreçades a infants d'entre 3 i 18 anys, tant en centres educatius com en locals privats, i que estiguin donades d'alta a l'IAE amb els epígrafs 933.9 (altres activitats d'ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior). Així maeix, en la mateixa resolució s'estableix un ajut de 2.500 euros per a cada instal·lació juvenil inscrita al registre de la Direcció General de Joventut. Els ajuts són compatibles amb qualsevol altra subvenció o suport, excepte el que s'adreça a instal·lacions juvenils, que no és compatible amb el que es va establir recentment per a les cases de colònies afectades pel confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès.

 

Data límit

La resolució estableix un limit pressupostari, però permet que, en el cas que hi hagi major demanda, la partida corresponent es pugui coplementar. Els ajuts es concediran pel simple fet de complir les bases de la convocatòria, mentre sigui dintre del termini establert, de manera que no és competitiva, i és indiferent la rapidesa o l'ordre amb què s'hagi sol·licitat. El termini de sol·licitud finalitza l'1 de març, a les 15.00 hores. El formulari de sol·licitud i la tramitació s'han de realitzar a través del Canal Empresa del Govern, al qual podeu accedir a través d'aquest enllaç. En paral·lel, podeu consultar la resolució completa en aquest enllaç