notícies

Les mesures aprovades pels governs central i català causen desconcert al sector del lleure educatiu

19/03/2020

L’ambigüitat, falta de concreció i escassa precisió d’algunes de les mesures acordades pel decret 8/2020 del Govern central i 7/2020 del Govern català han generat una situació de desconcert en el sector perquè es desconeix la manera com es faran efectives i perquè obren moltes incògnites de tipus pràctic en el sector del lleure educatiu i especialment en l’àmbit dels serveis de menjador escolar. Els serveis de colònies escolars i activitats extraescolars, d'altra banda, en queden excloses.

L'Acellec valora de manera positiva l’asumpció de les despeses laborals de les empreses, però és una mesura que només es refereix a la contractació pública, i fins i tot en aquest àmbit les modalitats de prestació del servei i de relació amb els òrgans contractants són molt diverses. Això vol dir, entre d’altres coses, que les empreses del sector hauran d’adoptar diversitat de mesures per atendre les seves contingències, de manera que a la complexitat de la situació s’hi afegirà dificultats d’ordre administratiu i burocràtic.

D’altra banda, es produiran moltes situacions complexes, en les quals els mateixos treballadors presten a l'hora serveis en centres a través de contractació pública i serveis que no passen per aquesta via, com les activitats extraescolars. Això vol dir que les empreses hauran d’incloure aquests treballadors en ERTEs amb reducció de jornada, i per a la resta de la jornada acollir-se a l’ajut anunciat pel Govern. Les mateixes empreses, d’altra banda, presten també serveis en centres educatius concertats, en els quals no hi ha contractació pública, que també hauran de ser objecte d’ERTE.

Tot això implica, per tant, que hi haurà treballadors del sector que rebran un ajut que permetrà mantenir el sou íntegrament i altres que només podran acollir-se a un percentatge del mateix, a través de la prestació d’atur derivada dels ERTE.

Activitats extraescolars i colònies

Les mesures del govern, d’altra banda, no preveuen cap ajut o suport per als treballadors del mateix sector que es veuen igualment afectats pel tancament de les escoles, com els treballadors d’activitats extraescolars i de colònies.

Retards cronificats

No s’ha d’oblidar, d’altra banda, que el sector porta acumulats retards molt importants en el pagament de serveis que depenen de l’adminsitració, com les beques de menjador escolar. La situació més greu és als municipis de l’antic consell comarcal del Barcelonès. Les empreses encara no han cobrat les beques de menjador del primer trimestre del curs; és a dir, des del mes de setembre de l’any passat. En la resta de casos, els retards de tres i quatre mesos són habituals.

El sector desconfia que, amb aquests precedents, l’administració pugui pagar puntualment les despeses salarials a què ara s’ha compromès. Cal dir que aquesta nova linia d’ajut impedeix explícitament que les empreses puguin demanar ERTEs per als serveis de menjador escolar contractats per la via pública. Si els ajuts promesos arriben tard, són difícils de gestionar i afegeixen complexitat a la gestió, poden arribar a ser, fins i tot, contraproduents.

Més claredat

L’Acellec demana al govern aclariments urgents, que precisi un protocol concret i fiable per fer efectius els ajuts a què s’ha compromès, que sigui àgil en els pagaments, que aquests incloguin els salaris des del primer dia de tancament de les escoles (13 de març), que sigui flexible a l’hora d’admetre les tramitacions de qualsevol naturalesa que sigui necessàries i que inclogui en les linies d’ajuts els serveis de colònies i d’activitats extraesclars, encara que no es gestionin per la via de la contractació pública.

 

Consulteu la nota de premsa emesa avui clicant aquí