notícies

Antoni Cañete reflexiona amb l'Acellec sobre els reptes de les pimes

10/05/2019

El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, exposa amb claredat, en aquest article, les principals dificultats que han d'afrontar avui les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya. La recent incorporacó de l'Acellec com a soci col·lectiu de PIMEC afavoreix la possibilitat de treballar aquests reptes des de la singular perspectiva del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat.

Els reptes de les pimes

 

Malgrat els malastrucs anuncis d’una propera recessió, les pimes catalanes que van sobreviure la darrera crisi econòmica gaudeixen encara d’una bona salut. Són molts, però, els reptes als quals s’enfronten per tal de seguir creixent, o simplement per sobreviure, en un entorn cada cop més complex i competitiu.

Fa ja un parell d’anys que els empresaris i empresàries, així com els seus treballadors i treballadores, s’estan trobant davant de noves exigències dels seus clients i dels competidors en relació a la transformació digital i la innovació.

Aquests requeriments afecten la majoria de les empreses, també les del sector del lleure, l’ensenyament i la cultura, com les que formen part de l'Acellec. De fet són els serveis el que més ràpidament solen adoptar les darreres tendències tecnològiques per les baixes barreres d’entrada.

Un altre repte al qual han de fer front les pimes té a veure amb la Responsabilitat Social Corporativa. Amb el pas del temps, les normatives i l’ètica empresarial ens diuen que tots els negocis han de ser curosos amb el medi ambient, promoure la igualtat d’oportunitats, etc.

Aquesta adaptació als nous temps fa que la formació dels treballadors i treballadores també esdevingui un desafiament creixent per a moltes pimes. Aquests anys de recuperació econòmica han deixat paleses moltes necessitats de personal i la manca de perfils específics de treballadors.

En els darrers mesos veiem com moltes micro, petites i mitjanes empreses han iniciat processos d’acreditacions de competències i de qualificació del seu personal, sovint de la mà dels gremis i associacions representatius del seu sector i amb el suport incansable de PIMEC.

D’altra banda, existeixen elements de l’entorn que, en millorar-se, facilitarien el creixement de moltes pimes i que PIMEC porta anys defensant a l’àmbit local, català, estatal i europeu.  

Per exemple, totes les pimes continuen dins d'un entramat normatiu massa gran amb un excés burocràtic que impedeix el seu normal desenvolupament. La teranyina normativa comença sovint a Europa, però s’amplia en arribar a Espanya, Catalunya i els municipis.

La xacra de la morositat en els pagaments continua essent una gran “batalla” de llarg recorregut per PIMEC, a la qual esperem posar remei amb un Règim Sancionador que hauria de veure la llum amb la nova legislatura al Congrés de Diputats.

Per últim, facilitar una major participació de les pimes i els autònoms a les compres de totes les administracions públiques i rebaixar els costos energètics - els més alts de tot Europa entre les pimes -, son dues reivindicacions històriques de PIMEC, en les quals seguirem treballant de manera incansable.

En el cas de la compra pública, l'Acellec i PIMEC comparteixen una mateixa visió pel que fa a afavorir la participació de les pimes dins les licitacions de totes les administracions, amb independència de la seva forma jurídica. No es pot considerar acceptable que s’estableixi una discriminació que distorsioni la qualitat i la competitivitat.

Estic segur que l'Acellec i PIMEC seguirem treballant plegats per evitar qualsevol biaix regulatori en aquest sentit, tant a nivell català com estatal.

Antoni Cañete i Martos
Secretari General de PIMEC