notícies

Formem part del Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure

07/03/2019

Aquest 2019 l’Acellec, a través de l’Escola Efa, forma part del Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut (CAFELL). Ho farà de manera provisional fins l’any 2020. Des de l’entitat es vol posar de manifest una situació que es considera injusta ja que s’entén que no té sentit que algunes escoles es formació tinguin plaça fixa en aquest òrgan, per motius històrics i no de representativitat del sector, i altres ho facin de manera rotatòria.

Òrgan consultiu

El Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure pertany a la Direcció General de Joventut i representa una cinquantena d’escoles de lleure educatiu de Catalunya. Aquesta representativitat queda reflectida a partir de sis places dins el CAFELL, de les quals quatre són fixes i dues són rotatòries. Des de l’Acellec, a través de l’Escola Efa, s’entén que aquest model no té sentit ja que les quatre places fixes estan ocupades per les entitats del lleure educatiu que han estat considerades com a històriques amb uns criteris que l’Acellec no comparteix. Es proposa adoptar un sistema més just que reflecteixi la representativitat del sector.

 

Professionalitzar el monitoratge

Es preveu que el consell assessor tracti durant aquets dos propers anys aspectes per professionalitzar el monitoratge en l’àmbit de les activitats esportives i plantegi les pràctiques en les escoles bressol. La representant de l’Escola Efa a CAFELL fins l’any 2020 serà la Marina Civit.