notícies

Presentem esmenes al projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones

19/02/2019

Una representació de l’Acellec compareix avui (25/02/2019) al Parlament de Catalunya per presentar esmenes al projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones que es debat a la cambra catalana. Des de l’Acellec es defensa la lliure competència i es demana que no s’excloguin les petites i mitjanes empreses dels concursos públics.

La compareixença de la Comissió econòmica del Parlament de Catalunya té lloc avui, dilluns 25 de febrer. El president de l’Acellec, Pere Mulero, el vicepresident del sector dels serveis educatius, Oriol Carbonell, el vicepresident del sector de cultura de proximitat, Jesus Poza i el gerent de l’entitat, Pep Montes, compareixen en seu parlamentària per presentar les esmenes al projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones.

 

Demandes concretes

L’Acellec planteja que l’accés a la contractació de serveis a les persones sigui igual per a totes els operadors econòmics, que es basi en els criteris de qualitat, accessibilitat i continuïtat i que allò que es preservi sigui la qualitat de l’atenció a les persones. També es planteja que no s’excloguin les petites i mitjanes empreses atenent a les seves estructures societàries o la seva naturalesa jurídica que en cap cas no reflecteixen la responsabilitat social d’una entitat. L’Acellec proposa que s’excloguin del redactat de la llei totes aquelles disposicions que impliquin, encara que no expressin explícitament, donar preferència a una forma jurídica per damunt d’una altra.