notícies

L'associació de professionals de joventut engega un estudi sobre perfils del sector

16/02/2017

La primera passa de l'estudi consisteix en un qüestionari que es complimenta a través de la xarxa, i en el qual es demana informació sobre la formació, condicions laborals, funcions i característiques del lloc de treball. L'associació fa una crida a entitats, empreses, administracions locals i professionals per tal que facin difusió de l'enquesta, que es pot respondre fins el 28 de febrer.

L'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) és pràcticament l'única organització que ha fet, durant els últims anys, esforços remarcables per conèixer i documentar la situació del sector professional de les polítiques de joventut a Catalunya. L'any 2010 va presentar un amplíssim estudi que incorporava un cens en el qual s'identificaven més de 1.000 professionals arreu de Catalunya. D'aquesta data ençà, però, les múltiples transformacions socials, polítiques i econòmiques produïdes (entre elles una llarga i aguda crisi) fan pensar que el perfil professional ha patit canvis remarcables. Amb la intenció d'actualitzar aquell estudi i de donar una nova passa en la consolidació del sector, l'AcPpJ ha posat en marxa aquest nou procés de recerca.

A partir del mes de març es realitzaran diverses taules de debat i grups de discussió al llarg del territori català per extreure conclusions, prenent com a base els resultats de l'enquesta.

Qualsevol professional que consideri que treballa en l'àmbit de la joventut, ja sigui des de l'àmbit privat o públic, pot donar resposta a l'enquesta, a la qual es pot accedir a través d'aquest enllaç.