notícies

Col·lapse i falta d'informació en la gestió dels certificats de penals

19/01/2016

La disposició legal que obliga els professionals que treballen en contacte habitual amb menors a disposar d'un certificat negatiu d'antecedents penals per delictes sexuals i abusos a menors ha generat una situació desconcertant. L'única oficina del Ministeri de Justícia a Catalunya, situada al carrer Garcilaso de Barcelona, està desbordada i s'hi han generat cues llarguíssimes, tal com es pot veure en la fotografia. El sistema de petició a través de la xarxa, a més, no funciona prou be i obliga tothom a fer la gestió de forma presencial. Si a tot això s'hi afegeix que la disposició és molt ambigua en els seus termes i no aclareix ni el procediment ni els criteris amb què s'ha de gestionar aquest nou requisit per a l'exercici de l'activitat professional, ens trobem amb una situació administrativa que voreja el caos.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va publicar divendres passat una nota informativa en la que anunciava l'obligació que les licitacions de serveis públics incloguin clàusules en les quals s'exigeixi als licitadors el compliment de la norma. Així, les empreses licitadores hauran de fer una declaració responsable en la qual assegurin que disposen de les certificacions de tots els seus treballadors. Podeu consultar la nota informativa en aquest enllaç.

Al marge d'aquesta informació, però, no hi ha cap altre comunicació o disposició de l'administració estatal, que és la competent en aquesta qüestió, que ajudi a aclarir els criteris. No sabem, per exemple, com es determina quins perfils professionals tenen l'obligació de presentar la certificació. Hi ha molts llocs de treball que plantegen dubtes, i no sembla, de moment, que hi hagi cap instància oficial que els resolgui. Tampoc no sabem quina vigència tenen els certificats i, per tant, cada quan s'han de renovar o tornar a demanar-los. D'altra banda, la custòdia dels certificats per part de les empreses planteja dubtes sobre el compliment de la llei de protecció de dades, perquè la informació que contenen afecta a aspectes personals dels treballadors, amb un nivell alt de protecció.

L'Acellec urgeix l'administració a aclarir tots els dubtes generats, a aprovar i publicar la normativa que ha regular totes aquestes situacions, a obrir un termini generós de temps per tal que les empreses i treballadors puguin complir les noves obligacions d'una manera raonable i sense urgències forasenyades, i a disposar els recursos tècnics i humans necessaris per superar l'actual situació de col·lapse.