notícies

Ensenyament ignora la petició d'interlocució de l'Acellec

29/09/2015

El Departament d'Ensenyament no ha donat cap resposta a la petició de diàleg formulada per l'Acellec i adreçada, conjuntament amb la FAPAC, a la Consellera Irene Rigau. Després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic donés la raó a l'associació patronal en el recurs presentat contra l'Acord Marc de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental, les dues entitats van demanar explícitament que no es reiniciés la licitació d'aquest servei sense un espai previ de diàleg amb el conjunt de la comunitat educativa i els agents que intervenen en el sector. Però l'Acellec no ha rebut cap resposta i, en canvi, Ensenyament ja ha anunciat a través del portal de contractació pública de la Generalitat la represa del procés de contractació, previst per al dia 12 d'octubre.

La resposta a la petició de diàleg, per tant, ha estat una inusual rapidesa en la tramitació dels nous plecs, que ara hauran d'incorporar els canvis necessaris per adaptar-se a la resolució del tribunal. L'Acellec accepta i és partidari d'endreçar el sistema de contractació del servei de menjador escolar, però considera que el canvi de model no es pot realitzar de manera unilateral, sense establir un diàleg previ amb tots els agents que intervenen en el sector.

La nova fórmula de contractació obvia el caràcter educatiu del servei de menjador escolar i només el té en compte com a servei d'hostaleria i restauració. No reconeix els monitors dels menjadors com a educadors i garanteix només en el seu articulat que prestaran un servei de guardia. Igualment, allunya la decisió sobre l'empresa i el projecte que ha de gestionar el servei dels centes, de manera que ni la direcció, ni les famílies ni el Consell Escolar de cada centre tenen l'oportunitat d'opinar sobre el servei de menjador que s'ha de desenvolupar en la seva escola.

Fa pràcticament vint anys que les empreses associades a l'Acellec i moltes altres organitzacions del sector treballen per defensar el caràcter educatiu del servei de menjador escolar, extrem que fins i tot ha estat reconegut pel Ministeri d'Hisenda, que a principis d'any va establir que el servei ha de ser exempt d'IVA, justament per tractar-se d'un servei educatiu. Igualment, les empreses associades a l'Acellec consideren que la proximitat en la relació i tracte amb els responsables de cadascun dels centres és un aspecte central per garantir la qualitat educativa del servei. El model de contractació proposat per Ensenyament nega aquests dos aspectes de manera taxativa: no reconeix el caràcter educatiu del servei i no permet als centres opinar en la tria d'empresa i projecte que han de prestar el servei.

L'Acellec manté la seva proposta i oferta de diàleg, malgrat el silenci de la Conselleria i el Departament d'Ensenyament.