notícies

El Tribunal de Contractes declara la nul·litat parcial de l'Acord Marc de menjadors escolars

10/09/2015

La resolució del recurs que va presentar l'Acellec contra l'Acord Marc per a la licitació dels serveis de menjador escolar del Maresme i el Vallès Oriental declara nul·les les clàusules que determinen els criteris de valoració dels projectes i la designació del comitè d'experts que els han de valorar. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat dues de les causes de nul·litat exposades per l'Acellec i, per tant, dona la raó parcialment a l'associació patronal. Després de rebre la resolució, l'Acellec i la FAPAC (Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya) han adreçat una carta conjunta a la Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en la qual demanen que el seu departament no reiniciï els processos de licitació sense obrir un període previ de diàleg i intercanvi d'opinions amb els diferents agents que intervenen en el sector.

La resolució del tribunal confirma, d'una banda, l'opinió de l'Acellec sobre les mancances jurídiques de l'Acord Marc i, d'una altra, desestima alguns dels arguments de l'entitat en considerar que es tracta de criteris tècnics que responen al model de servei que el departament ha decidit impulsar. Aquests criteris són, justament, alguns dels fonaments en què s'ha basat l'activitat del sector durant els darrers vint anys. En primer lloc, la necessitat de confirmar que el servei de menjador escolar és essencialment un servei educatiu i, en segon lloc, que la seva gestió ha de fer prevaldre criteris de proximitat i adequació a la singularitat de cadascun dels centres d'ensenyament. L'Acord Marc exclou tota consideració educativa del servei i allunya dels centres la decisió sobre els projectes i empreses que han de prestar el servei en cadascun d'ells.

Un cop reconegudes les mancances jurídiques, per tant, l'Acellec considera que és necessari afrontar el debat sobre el model de prestació del servei, fent valer el seu caràcter educatiu i garantint que els centres i les families tindran la possibilitat d'incidir en la tria del projecte i l'empresa que ha de dur-lo a la pràctica. Per aquesta raó ha demanat explícitament a la Consellera d'Ensenyament que no reemprengui la tramitació de les noves licitacions, un cop ateses les indicacions del tribunal, sense generar un espai d'interlocució en el que els diferents agents que intervenen en el sector (AMPAs, centres, docents, entitats i empreses) puguin exposar la seva opinió i realitzar propostes de millora del model. En aquest punt, la FAPAC comparteix l'opinió de l'Acellec, i considera també que en cap moment no han estat tinguts en compte com a interlocutors a l'hora de posar en marxa el nou model. Les dues entitats estan d'acord en la necessitat de millorar els procesos de contractació del servei, però creuen que un canvi d'aquesta magnitud no es pot tirar endavant sense consultar prèviament tots els agents implicats.

Per aquestes raons, FAPAC i Acellec han adreçat (dijous, 10 de setembre) una carta a la Consellera en la que li demanen que no reprengui les licitacions sense obrir aquest espai d'intelocució i atendre les propostes de millora que li puguin adreçar les parts implicades. Les dues entitats diuen en la carta, literalment, que "oferim la nostra col·laboració amb esperit constructiu per participar en aquest diàleg, amb la seguretat que compafrtim bona part dels criteris que fan desitjable la implantació de canvis o, fins i tot, d'un nou sistema. Estem segurs que és possible trobar fórmules que permetin superar les mancances actuals i que no perjudiquin cap dels membres de la comunitat educativa, començant, és clar, pel dret dels infants i els joves a l'educació, que és la prioritat inqüestionable de tots els agents que dediquem la nostra activitat al món de l'educació."

En el següent enllaç podeu llegir la carta completa que les entitats han adreçat a la Consellera Rigau.

Carta a la Consellera Rigau