Codi de bones pràctiques en la contractació pública

L'11 de desembre de 2015 deu organitzacions que representen el sector de l'atenció a les persones i que inclouen el món empresarial, sindical, professional i del tercer sector social van firmar amb el Govern de la Generalitat el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d'Atenció a les Persones, un document pioner en les seves caracterísiques que intenta garantir al qualitat en la prestació d'aquests serveis. L'Acellec es troba entre les entitats firmants.

El codi obliga tots els òrgans de contractació de la Generalitat, però la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, va assumir el compromís d'impulsar-ne també el compliment a l'administració local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions).

En qualsevol cas, l'Acellec el proposa com a model a serguir en qualsevol tipus de contractació pública en serveis d'atenció a les persones i en fa tanta difusió com li és possible.

Podeu consultar el document complet en el següent enllaç.

Codi de Bones Pràctiques per a la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones

 

La història del codi

La signatura del codi va ser la culminació d'un procés de pràcticament dos anys, impulsat inicialment per les entitats signants, davant de la constatació que els procediments de contractació pública tenen moltes mancances i promouen per defecte serveis en els quals es prima el preu per damunt de la qualitat. Les entitats van firmar l'estiu de 2014 un acord per la millora de la contractació pública en el qual expressaven una llarga llista de reivindicacions. El President de la Generalitat, Artur Mas, va rebre les entitats al Parlament de Catalunya l'octubre del mateix any, i pocs dies després es posava en funcionament un grup de treball integrat per les onze entitats, per la Oficina de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) i per representants dels departaments de la Generalitat implicats en aquests tipus de serveis.

El grup de treball va finalitzar la redacció del codi entre la primavera i l'estiu de 2015. Les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre van fer retardar la signatura del document, que finalment es va poder concretar l'11 de desembre de 2015. Les entitats impulsores del procés de negociació i finalment firmants del codi són les següents:

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal (ASADE)
Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)
Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec)
Comissions Obreres de Catalunya
Unió General de Treballadors de Catalunya
Sectorial d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya