Ofertes de treball

COORDINACIÓ SERVEI infoJOVE PIJ PARAL·LEL

Convoca

QSL Serveis Culturals

Data límit de recepció de CV
24-03-2023
Tipus de contracte
Indefinit
Durada del contracte
-
Retribució
23.054,80 € (bruts anuals)
Àmbit de treball
Coordinador de projectes pedagògics
Àmbit territorial
Barcelona

Descripció

El PIJ Paral·lel, és un servei del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona dedicat a orientar i assessorar als i les joves en els diferents àmbits de la informació juvenil: treball, educació/formació, habitatge, salut, mobilitat internacional, etc. També realitza atencions a centres escolars del Districte responent a les consultes de l’alumnat, promovent la participació, dinamitzant activitats, i/o derivant a d'altres recursos que els puguin ser d'utilitat. Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a coordinació del servei. Tasques a desenvolupar: Informar i orientar els i les joves en els diferents àmbits: educació, mobilitat europea, salut, laboral, emprenedoria, habitatge, oci i lleure, cultura, participació, esports, gènere i feminismes, LGTBI, convivència, Nouvingudes, turisme, voluntariat, TIC, sostenibilitat i medi ambient, etc. Elaboració, actualització i difusió de materials informatius en diversos formats i plataformes Supervisió, seguiment i gestió de les tasques del punt d’informació: atenció, programació, treball en xarxa amb agents, organismes i entitats de ciutat; coordinació i treball conjunt amb els Punts d’Informació Juvenil. Programació i realització de tallers i sessions informatives en modalitat presencial o virtual adreçades a joves, famílies i professionals de la ciutat de Barcelona Disseny, implementació i avaluació d’accions d’informació juvenil, innovadores i transferibles. Gestió administrativa, pressupostària i dels recursos humans. Coordinació, implementació, seguiment tècnic del punt infoJOVE. Elaboració i seguiment d’informes, memòries i seguiment d’indicadors. Reunir-se i treballar conjuntament amb entitats i organismes del territori, tot generant sinergies que responguin a les necessitats i interessos del públic jove. Donar suport a l’organització d’activitats del centre escolar i també del Punt infoJOVE. Descentralització d’accions dirigides a alumnat de Cicles formatius i/o universitats.

Requisits imprescindibles

Competències tècniques: Experiència en gestió de recursos humans, coordinació d’equips. Coneixement de les polítiques de joventut i dels serveis d’informació juvenil. Experiència en serveis d’informació Juvenil, de com a mínim 1 any. Experiència en comandament d’equips mínim 3 mesos. Competències bàsiques: Idiomes: català i castellà parlat i escrit (nivell C1) i anglès. Domini avançat del paquet Microsoft Office (Excel, word,etc) i de les aplicacions de l’entorn google (drive, gmail, etc.) Competències digitals en noves TIC (Cerca informació i creació de continguts digitals) Coneixement d’eines TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement). Competències transversals: Lideratge i motivació d'equip Comunicació efectiva i persuasió. Capacitat de negociació i de creació de xarxes de col·laboració amb altres agents socials Resolució de problemes i presa de decisions. Capacitat de gestió de situacions de risc i de conflictes Capacitat d'organització, planificació i gestió del temps. Flexibilitat i adaptabilitat al canvi Creativitat i capacitat d’innovació Capacitat per conèixer, aprendre, interpretar i analitzar el contingut d’estratègies de molts diversos àmbits. Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes. Sensibilitat envers la igualtat de gènere i la no discriminació Comprensió de les necessitats i interessos de les persones joves. Compromís amb el desenvolupament personal i social de les persones joves Comprensió i sensibilització davant la diversitat cultural i la no discriminació

Formació necessaria

Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials.

Mèrits que es valoraran

Formació acreditable en l’àmbit de la Joventut. Experiència en la direcció d’equipaments i/o coordinació de serveis juvenils. Coneixement de les polítiques i serveis de joventut de la ciutat de Barcelona. Domini d’eines de gestió: bases de dades, excel, programes de gestió on-line, altres.
 
Vull presentar-me a la convocatòria