Ofertes de treball

Tècnica Laboral a l’Àrea de Recursos Humans

Convoca

QSL Serveis Culturals

Data límit de recepció de CV
23-12-2023
Tipus de contracte
Indefinit
Durada del contracte
-
Retribució
22.016€
Àmbit de treball
Tasques administratives
Àmbit territorial
Barcelona

Descripció

Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball per al servei de GESTIÓ LABORAL TASQUES A REALITZAR La feina de la Tècnica Laboral a l’Àrea de Recursos Humans té com a principals responsabilitats:  Treball en equip (2 persones)  Relacions amb assessoria externa que s’ocupa de la configuració de la nòmina i afiliació.  Coordinació i enllaç amb els responsables de gestió de persones de cada projecte (gestió laboral i administrativa).  Gestió administrativa i supervisió de la contractació de personal laboral (altes, baixes, modificacions de contracte i quitances).  Verificació tipus de contractes laborals i modificacions de contracte segons necessitat del projecte.  Elaboració de models de cartes de comunicació laboral.  Repàs de nòmines mensuals conjuntament amb l’assessoria externa (jornada, salari, categoria laboral i dies)  Gestió de consultes laborals per part de les treballadores: respondre i gestionar peticions, dubtes o de canvis en les variacions en variables de nomines i contractes laborals.  Preparació i justificació amb la documentació necessària d’informació requerida, tant per part de les direccions dels projectes, d’auditores o inspeccions.  Gestió laboral dels diferents tipologies de personal de l’empresa: personal estable, talleristes, monitors i règim d’artistes.  Gestió de la documentació de benvinguda de la nova persona treballadora (acords, PRL, protecció de dades, etc.).  Signatura de contractes, modificacions i liquidacions amb les treballadores.  Gestió del registre de jornada laboral.  Supervisió sobre la gestió de les comunicacions de baixes mèdiques, permisos per naixement i riscos maternals.  Seguiment de l’execució del Pla de Formació de l’empresa.  Gestió i tràmits de la Implementació del teletreball.  Plantilla vora les 200 persones treballadores Característiques del lloc de treball  Categoria: tècnica de gestió (nivell A) segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.  Sou brut anual: 22.016,20€ (14 pagues).  Dedicació: 37,5h setmanals de dilluns a divendres (1695 hores anuals), possibilitat a fer algunes hores de teletreball, previ acord.  Vacances segons conveni (majoritàriament a l’agost)  Contracte: indefinit a jornada completa  Període de prova: 2 mesos  Incorporació: immediata

Requisits imprescindibles

 Mínim de 24 mesos en càrrecs similars.  Idiomes: Català i Castellà parlat i escrit.

Formació necessaria

Formació acadèmica  Graduat en Relacions Laborals o Drets o Graduat Social, Llicenciatura en ciències del treball o curs superior en gestió de Recursos Humans.

Mèrits que es valoraran

Competències transversals Competències personals  Capacitat d’autogestió, planificació, autonomia i gestió del temps.  Tenacitat i capacitat.  Tolerància a l’estrès.  Anàlisi i gestió de conflictes.  Confiança, respecte i pro activitat.  Capacitat de comunicació interpersonal i intercanal (correu, telèfon, presencial...). Competències tècniques  Coneixement de la normativa en matèria laboral  Formació contínua  Riscos laborals  Ofimàtica  Coneixement del sector del Lleure educatiu i Socioeducatiu de Catalunya
 
Vull presentar-me a la convocatòria