notícies

Més de 150 empreses de cultura de proximitat censades a Catalunya

01/12/2014

L'Acellec ha identificat més de 150 empreses i organitzacions amb diferents formes jurídiques que desenvolupen activitat econòmica arreu de Catalunya en l'àmbit de la cultura de proximitat. Aquesta xifra confirma la idea que aquestes organitzacions configuren un subsector específic dintre del sector cultural i que té un pes remarcable en el conjunt de l'economia catalana. Les dades s'han recollit en el marc d'un estudi que està impulsant l'Acellec justament per dimensionar i descriure les principals característiques d'aquest àmbit de l'activitat econòmica. El treball compta amb el suport del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) i de l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC), el primer assumint una primera fase de l'estudi i el segon subvencionant una part de la despesa que ha assumit de forma global l'Acellec. La recerca l'està desenvolupant la consultora cultural ICC.

Les organitzacions censades agrupen majoritàriament empreses mercantils, en qualsevol de les formes jurídiques possibles, i organitzacions sense ànim de lucre (associacions i fundacions) en menor mesura. La denominació Cultura de proximitat defineix la prestació de serveis, majoritàriament públics, que tenen com a objectiu central acostar les manifestacions culturals i artístiques al conjunt de la ciutadania i estimular les pràctiques culturals de base social, en ocasions dinamitzant la gestió comunitària de serveis i esdeveniments i en ocasions donant suport a la iniciativa d'usuaris habituals d'equipaments públics. Així, aquestes empreses gestionen equipaments com centres cívics, cases de cultura, casals de joves, serveis d'informació i dinamització, programacions artístiques i de cultura popular, programes de difusió cultural i serveis de proximitat en museus, equipaments expositius i centres patrimonials. La seva activitat incorpora de forma transversal valors com el foment de la interculturalitat, la igualtat de gènere, la gestió comunitària i s'adreça tot sovint a col·lectius específics com els joves o la gent gran, amb una especial incidència en la trobada entre el sistema educatiu i la difusió cultural.

Durant els propers dies totes aquestes empreses i organitzacions rebran un qüestionari en el qual se'ls demana dades bàsiques sobre la seva activitat, amb l'objectiu de realitzar una anàlisi de conjunt del sector en el nostre país. La cultura de proximitat mai no ha estat visualitzada ni reconeguda com a sector específic dintre del món de la cultura, i amb aquest estudi l'Acellec posarà en el mapa econòmic i cultural del país la tasca essencial de servei públic que realitzen aquestes organitzacions desde fa més de vint anys. Quan finalitzi l'estudi l'Acellec farà públiques les dades i les facilitarà a l'administració, amb el prec explícit que es contempli de manera específica les seves especificitat i les seves necessitats en el marc de les polítiques culturals del país.

En la fotografia podeu veure el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, amb una representació de l'Acellec, en una trobada que es va realitzar a finals de 2013 i en el qual es van anunciar aquest projectes i es va demanar suport a l'administració per desenvolupar-lo.