notícies

El CoNCA publica l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya

02/12/2020

L’informe d’enguany, corresponent a l’any 2019, és el novè que elabora el CoNCA des de l’any 2010. Respecte dels anteriors, s’ha introduït un canvi conceptual i de contingut pel que fa a l’abast de la totalitat de l’ecosistema cultural del país, de les administracions públiques que intervenen en la cultura i també pel que fa al territori.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) presenta l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya. L’elaboració ha estat condicionada per la situació d’anormalitat derivada de la pandèmia, però, no obstant això, el CoNCA no ha volgut renunciar a publicar-lo i presentar-lo per tal de complir el mandat parlamentari i el seu compromís amb el medi cultural de Catalunya i els sectors i les persones que l’integren.

 

Eina de coneixement

Aquest informe es planteja com una eina de coneixement i d’estratègia orientada a la millora i al ple desenvolupament de la cultura i s’estructura en tres apartats. El primer descriu les activitats i situacions que s’han esdevingut durant el 2019, a cura de set periodistes i investigadors culturals. El segon mostra els resultats de l’enquesta en la qual han intervingut vint-i-tres persones expertes que han analitzat la situació de la creació i la cultura a Catalunya durant el 2019. A partir d’aquest contingut, el CoNCA presenta propostes d’actuació en relació amb les polítiques culturals en general i amb les necessitats dels sectors en concret. La consolidació del CoNCA i els seus objectius i estratègies es tracten també en aquest context. El tercer apartat mostra les estadístiques culturals del país d’acord amb l’actualització de les dades obtingudes i recull les tendències dels diferents mercats culturals al llarg del 2019, així com les dades d’inversió pública en cultura i de la despesa privada dels ciutadans. El CoNCA també ha fet un seguiment dels sectors durant el 2020 i treballa en una valoració de l’impacte de la covid-19 en la cultura catalana.