notícies

Els retards en el pagament de les beques de menjadors escolars posa en risc la prestació del servei

26/02/2020

La pràctica totalitat d'empreses associades a l'Acellec que presten serveis de menjadors escolars pateixen retards greus en el cobrament de les beques, que en alguns casos es remunten a l'inici del curs escolar. La situació és especialment greu en la zona de l'antic Consell Comarcal del Barcelonès, que s'ha extingit i ha passat la competència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Les empreses financen fins a sis mesos, amb fons propis, la prestació del servei, en escoles amb un alt percentatge d'alumnes becats, i les més petites es troben en risc real de suspensió del servei perquè l'administració les porta al límit de la seva capacitat de tresoreria.

El Departament d'Educació assegura que paga puntualment i amb periodicitat mensual les beques, però les administracions intermediàries, majoritàriament consells comarcals, retarden el pagament de manera habitual entre tres i sis mesos. Les empreses no tenen altre remei que assumir amb fons propis la prestació del servei públic de menjador escolar per als alumnes becats, de famílies amb dificultats econòmiques. Pràcticament totes busquen solucions financeres per mantenir el servei, però en alguns casos, la situació arriba a un límit gairebé insostenible.

El cas més greu, en l'actualitat, és el que s'està produïnt als municipis integrats en l'antic Consell Comarcal del Barcelonès, que es va extingir a finals de 2019. El Departament de Governació va activar una Comissió Liquidadora, que s'ocupa de gestionar la transició de les competències del consell comarcal a les institucions pertinents, que en el cas de les beques de menjador escolar és l'AMB. Per raons que es desconeixen, però, aquesta comissió no ha traspassat els fons de les beques de menjadors que va percebre entre setembre i desembre de 2019 a l'AMB. En conseqüència, moltes empreses no han rebut ni un euro per aquest concepte des de l'inici de l'actual curs escolar, malgrat que estan oferint el servei amb tota puntualitat i eficiència. Això és greu en tots els casos, però especialment en aquells centres en els quals hi ha un elevat percentatge d'alumnes becats, fins al punt que es pot arribar a posar en risc la prestació del servei. 

La situació de l'antic Consell Comarcal del Barcelonès, d'extrema gravetat, s'afegeix als retards que ja són habituals en altres indrets. Des de mitjan mes de febrer, l'Acellec ha rebut queixes d'algunes de les seves empreses associades sobre el retard dels pagaments, per exemple, del Consorci d'Educació de Barcelona i els consells comarcals del Maresme i d'Osona. Tanmateix, aquesta situació no és anecdòctica, i es produeix en moltes altres comarques catalanes. Només amb les dades recollides durant els darrers dies gràcies a les queixes dels socis de l'Acellec, s'acumulen impagaments per valor de prop d'un milió d'euros. Si aquestes dades es recullen amb major precisió i es fan extensives a empreses i entitats no associades a la patronal, la xifra serà, sense cap mena de dubte, molt més alta.

En alguns casos puntuals, hi ha ajuntaments i AMPAs que s'ocupen de la gestió del serveis que fan avançaments parcials dels pagaments, conscients del carreró sense sortida a què s'aboca a les empreses que presten el servei de menjador escolar. Però la majoria de centres no estan en condicions de fer aquests avançaments, de manera que tot el pes financer del servei recau en les empreses, que són majoritàriament petites o mitjanes.

L'Acellec considera que és de la màxima urgència prendre mesures per paliar aquesta situació, per garantir que les beques cobreixen efectivament la despesa generada pel servei adreçat a les families amb dificultats econòmiques, i que la gestió d'un servei públic d'aquesta importància assoleixi, en definitiva, els mínims d'eficàcia exigibles a qualsevol administració.