notícies

Laia Girós, nova Directora General de Joventut

07/11/2019

En l’àmbit de la Joventut, Girós ha col•laborat activament amb el Consell de Joves de Sabadell, federació que agrupava una vintena d’entitats juvenils i que va gestionar durant una llarga temporada l'Espai Emprius, l’equipament juvenil més rellevant de la ciutat.

El Govern de la Generalitat ha fet públic el nomenament de Laia Girós com a nova directora general de Joventut del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Nascuda a Sant Cugat del Vallès l’any 1990, és graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i compta amb el Cicle Formatiu d’Integració Social. Des de l’Acellec es valora especialment el nomenament, ja que cobreix un espai de responsabilitat vacant des de fa molts mesos, quan l'anterior titular, Norma Pujol, marxà a Madrid a ocupar l'escó per a la qual fou escollida, en el Congrés dels Diputats. El sector de la petita i mitjana empresa representat per l'Acellec presta nombrosos serveis que tenen a veure amb el desenvolupament de les polítiques de joventut i el lleure educatiu, àmbits competencials de la nova directora general. És en aquest sentit que l'Acellec es posa a disposició de Laia Girós, per mantenir i potenciar les linies de col·laboració que tradicionalment ha mantingut amb la direcció general.

El perfil

En l’àmbit de joventut, Laia Girós ha col·laborat durant molt de temps amb la gestió de l'Espai Emprius, a través del Consell de Joves de Sabadell, del qual formava part, i que agrupa més d'una vintena d’entitats juvenils. El 2012 va entrar a formar part del Secretariat  del Consell de Joves i el 2014 va ser-ne escollida secretària d’organització. Ha participat en la Xarxa de Consells Locals de Joventut, en les trobades del Triangle Jove i als espais decisius i de treball del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC).

En l’àmbit professional, Girós ha treballat com a coordinadora en el servei d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Badalona i de l’Ajuntament de Sabadell gestionant l’equip professional i incidències del servei. Actualment és treballadora social a la Residència Assistida Cerdanyola de titularitat pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.