notícies

Consulta pública per a la llei de contractes del serveis a les persones

02/12/2016

La Direcció General de Contractació Pública del Govern ha posat en marxa el tràmit de consulta prèvia per a la elaboració de la futura Llei de Contractes de Serveis a les Persones. Tothom que ho desitgi pot fer aportacions per tal que siguin tingudes en compte en la nova iniciativa legislativa, que s'acull a la possibilitat prevista per les directives europees, segons la qual aquest tipus de contractació es pot regular a criteri dels Estats.

La nova llei acollirà el que es coneix com a serveis comunitaris i que inclouen pràcticament tots els àmbits d'activitat del sector del lleure educatiu i sociocultural. L'Acellec està valorant tècnicament la iniciativa i en breu farà diverses aportacions a través el tràmit de consulta.

A través d'aquest enllaç es pot accedir a un text molt breu que presenta la iniciativa legislativa, però que no aporta cap informació substancial. Les aportacions s'han de realitzar a través d'aquesta adreça electrònica: dgcp.comunicacio.exi@gencat.cat, i es disposa d'un termini de quinze dies per fer-ho, a comptar des de l'1 de desembre de 2016.