notícies

Propostes de millora per l'Acord Marc de menjadors escolars

26/10/2015

L'Acellec ha fet arribar al Departament d'Ensenyament un document en el qual es recullen propostes de millora en el sistema de contractació de serveis de menjador escolar, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic donés parcialment la raó a la patronal en el recurs presentat contra l'Acord Marc publicat el juliol passat per a la delegació territorial del Maresme Vallès Oriental.

En la proposta es demana clarificar el caràcter educatiu del servei i es formulen diversos criteris de valoració per garantir la qualitat dels projectes i la seva adequació a la realitat concreta de cada centre d'ensenyament. El Departament d'Ensenyament va acceptar prendre en consideració les propostes de l'Acellec després d'una reunió mantinguda amb la Directora General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Meritxell Ruíz.

En la seva resolució del 5 de setembre de 2015, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va declarar la nul·litat de dos clàusuels dels plecs tècnics de l'Acord Marc per a la contractació del servei de menjador escolar al Maresme Vallès Oriental. El tribunal considera, en concret, que els criteris de valoració tècnica dels projectes presentats per les empreses no estan suficientment desenvolupats i que la fórmula proposada per designar la comissió d'experts que els ha d'avaluar no s'adequa a allò que estableix la llei. Aquestes eren dues de les múltiples raons que va desenvolupar l'Acellec en el recurs que va presentar a finals de juliol passat contra l'Acord Marc, de manera que el tribunal ha donat parcialment la raó a l'associació patronal.

Com a conseqüència de la nulitat d'aquestes dues clàusules, el Departament d'Ensenyament ha resolt la retroacció dels plecs. Això vol dir que cal tornar a redactar els plecs per adaptar-los al criteri expressat pel tribunal i reiniciar el procés d'aprovació i tramitació posterior. Tanmateix, tant aviat com es va comunicar la resolució del tribunal, l'Acellec va fer arribar a la Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, una carta firmada conjuntament amb la FAPAC, en la qual es demanava al Govern que no reiniciés la tramitació de l'Acord Marc sense obrir prèviament un espai d'interlocució amb els diferents agents del sector per trobar punts d'acord sobre les fórmules més adequades d'ordenar el sistema de contractació d'aquest servei.

A banda dels problemes jurídics acceptats i reconeguts per la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, l'Acellec considera que l'Acord Marc proposat presenta una concepció del menjador escolar que no s'ajusta a la realitat del sector i que perjudica seriosament la prestació amb qualitat del servei, sobretot perquè menysté el seu caràcter educatiu i el relega a un paper secundari. És per aqueta raó que l'associació patronal considera que, més enllà de garantir que la contractació serà jurídicament correcta, cal posar a debat quin model de servei es vol impulsar, posant en joc criteris tècnics i educatius que han de respondre, per tant, a una determinada decisió política.

Meritxell Ruíz va convocar per separat a la FAPAC i a l'Acellec per atendre les seves posicions i raons. La reunió amb l'Acellec va tenir lloc el 6 d'octubre, i a més de la directora general, hi van assistir el subdirector general, Jordi Baldrich, el Cap del Servei de Gestió de Serveis a l'Alumnat, Jordi Puit, i el responsable de subministraments i contractació del Departament d'Ensenyament, José Manuel López. Per la banda de l'Acellec hi van assistir el vicepresident del sector educatiu, Oriol Carbonell, els membres de la junta directiva, Charo Ballano, Roger Garriga i Martí Garcia i el gerent, Pep Montes. En la reunió es va debatre llargament sobre les posicions de l'associació patronal, i es va acordar que l'Acellec faria arribar un document amb propostes de millora de la fórmula de contractació.

Després de reunir-se i d'obrir un espai de diàleg i debat amb els seus associats, l'Acellec ha elaborat un document que es va fer arribar al Departament d'Ensenyament el 26 d'octubre. Podeu cosultar el document íntegre en aquest enllaç. S'hi destaquen, entre d'altres qüestions, la necessitat d'establir que el servei de menjador escolar és essencialment un servei educatiu, que s'ha de prestar d'acord amb les condicions laborals que s'estableixen en el seu conveni sectorial i que cal establir fórmules per assegurar que en la tria dels adjudicataris del servei es tindran en compte els criteris i singularitats propis de cada centre. L'Acellec, a més, va voler remarcar durant la reunió que considerava que aquest espai d'interlocució havia de ser compartit amb la resta d'agents que intervenen en el sector (altres patronals, associacions, families, representants de les direccions dels centres, etc.).

Ensenyament estuadiarà les propostes presentades per l'Acellec i les prendrà en consideració per a la redacció i nova aprovació de les clàusules de l'Acord Marc que, segons va informar, no preveu que es comenci a tramitar abans de la primera quinzena de novembre.