notícies

Surt a informació pública el nou decret de regulació d'activitats d'educació en el lleure

27/04/2015

Durant quinze dies el nou text que substituirà el decret conegut popularment com a 137 estarà obert a informació pública per tal que qui ho desitgi hi faci esmenes o al·legacions. El decret regula les activitats de lleure educatiu en períodes de vacances per a menors d'entre 3 i 18 anys i no s'havia modificat des de l'any 2003. Amb la seva aprovació s'actualitzaran diversos aspectes que feien necessària una revisió, però els canvis més destacats són els que tenen a veure amb la inclusió en l'àmbit del decret dels campus i activitats esportives, l'acceptació de les certificacions professionals per treballar com a monitor i director, la flexibilització de la ràtio dels equips de dirigents i el reconeixement dels tràmits realitzats online tant per a la notificació de les activitats, com de les inscripcions i autoritzacions de les famílies usuàries.

Tot i que previsiblement el decret s'haurà aprovat abans de l'estiu, la seva aplicació no serà efectiva fins a l'1 d'octubre, en un intent d'evitar la distorsió que podria suposar la seva entrada en vigor quan el periode de preparació de les activitats de la propera campanya de vacances està ja molt avançat. L'Acellec ha participat activament en el procés de consultes prèvies que ha realitzat la Direcció General de Joventut per a la elaboració del nou text, i alguna de les seves propostes han estat acceptades i incorporades, com l'ampliació de la ratio d'infants a càrrec de cada monitor (es passa d'un monitor per cada deu partricipants o fracció a un monitor per cada deu o fracció superior a quatre) o la validació efectiva de la documentació presentada per via telemàtica per part de les famílies usuàries (inscripcions, autoritzacions o fitxes mèdiques).

Podeu consultar el text complet del futur decret, ara en fase d'informació pública, en aquest enllaç del Departament de Benestar Social i Familia.