notícies

L'IRPF en la reforma fiscal

13/02/2015

La Llei 26/2014 de reforma fiscal publicada al BOE el 27 de novembre passat va produir diverses modificacions de l'IRPF. Entre d'altres mesures tributàries es va aprovar la taula de l'escala general de l'IRPF. La majoria d'aquestes mesures van entrar en vigor l'1 de gener de 2015 i d'altres seran d'aplicació a partir de 2016.

En tot allò que afecta a l'activitat empresarial, destaquem algun dels canvis produits. El rendiment del treball dels administradors ha passat del 42% al 37%, i a partir d'1 de gener de 2016 serà del 35%. Si el rendiment prové d'organitzacions amb una xifra de negoci inferior a 100.000 euros, és del 19%.

En el cas dels rendiments del treball derivats de cursos, s'ha passat del 21% al 19% i el 2016 es quedarà en el 18%. Aquests canvis seran els mateixos per als rendiments d'activitat econòmica, excepte quan es tractin de l'inici de l'activitat, en que s'haurà d'aplicar un 9%, o quan els ingressos siguin inferiors a 15.000 euros l'any. En aquest darrer cas, el percentatge a aplicar és el 15%.

Finalment, en els rendiments de capital immobiliari (és a dir, els lloguers), es passa del 21% al 20% i al 19% el 2016.