notícies

L'Acellec creix

13/02/2015

Entre la segona meitat de 2014 i les primeres setmanes de 2015, una dotzena d'empreses s'han incorporat com a noves associades a l'Acellec. L'organització empresarial ha diversificat exponencialment el seu camp d'actuació i és present en pràcticament tots els espais possibles de relació amb l'administració, es coordina per actuar conjuntament amb altres entitats associatives del sector i ha multiplicat la seva presència als mitjans. Aquest fet, acompanyat dels resultats positius de moltes de les seves actuacions (exempció d'IVA, estudi de cultura de proximitat, projecte Colònies i Educació, etc.) ha contribuït a fer més present l'Acellec en la vida econòmica i social i millorar el seu posicionament públic. El creixement de l'entitat és degut a múltiples factors que se sumen, però queda clar que l'increment de la seva activitat i de la seva presència institucional ha contribuït a fer-la més coneguda i valorada.

En el camp de la cultura de proximitat, l'Acellec compta amb tres incorporacions recents. Es tracta de Serveis de Gestió Cultural Icono, empresa de llarg recorregut i especialitzada en projectes de difusió del patrimoni i de serveis de proximitat en institucions museístiques, i de Cultura Itinerant i de Tea, Difusió Cultural, ambdues amb una forta presència en el camp de la difusió del patrimoni, amb projectes pedagògics per a grups escolars.

Des de 2014 comptem també amb Active English i Nou Idiomes, dues empreses especialitzades a aplicar les tècniques del lleure educatiu en activitats d'aprenentatge d'idiomes. La seva manera de treballar és realment novedosa i posa en relació el lleure educatiu i l'aprenentatge d'idiomes des d'una perspectiva diferent a com s'ha fet tradicionalment. No es tracta d'introduir l'ensenyament d'idiomes en el lleure educatiu, sinó d'incorporar la filosofia del lleure educatiu en la cultura d'empresa d'organitzacions dedicades originàriament a promoure aquest tipus d'ensenyaments. La seva proposta obre tot un camp de creixement per al lleure; haurem d'estar atents a la seva evolució.

Durant les darreres setmanes hem tingut també la bona notícia de la recuperació d'una empresa que anteriorment ja havia estat associada a l'Acellec. Quiràlia, ubicada a Manlleu, retorna la seva especialització en la cultura dels jocs a la nostra entitat. Defensen la integració del joc i tots els valors que hi van associats en el món netament cultural, i tot això amb activitats de lleure educatiu i animació sociocultural.

Amb L'Esquirol, Natura i Lleure hem eixamplat la nostra presència territorial, fins a Cardedeu, seu d'aquesta empresa que gestiona espais pedagògics integrats en l'entorn natural i que presta i organitza serveis del món de les cases de colònies.

En el camp dels menjadors escolars hem incorporat una empresa de llarga presència en el sector i amb una estructura sòlida i ben assentada. Es tracta de Monitoratge i Cuina, que passa a enriquir i eixamplar la representativitat de la nostra associació patronal.

I la diversitat en el serveis de lleure educatiu es completa amb la incorporació de quatre empreses que combinen els projectes educatius de menjador escolar, amb activitats extraescolars, l'organització de casals i tota mena de suports pedagògics al sistema educatiu. Són Xenòlit, Serveis Formatius i de Lleure, que treballen des d'El Vendrell, La Plec, Serveis de Lleure, ubicats a l'Hospitalet de Llobregat, Campi qui jugui, amb la base d'operacions a Cornellà de Llobregat i Closques, amb seu a Barcelona.

A principis de febrer de 2015, el nombre d'empreses associades a l'Acellec ha arribat a 53, la xifra més alta dels seus catorze anys d'història. Però aquesta nova dinàmica no s'ha aturat. En aquests moments, mitja dotzena més d'empreses estan avaluant la possibilitat d'incoporar-se a l'Acellec després d'haver sol·licitat i rebut informació de la nostra organizació.