notícies

Nova llei del protectorat de fundacions

12/02/2015

El 26 de gener va entrar en vigor la Llei 21/2014 del protectorat de fundacions, que regula, entre d'altres qüestions aspectes de transparència i estableix un règim específic per a les entitats declarades d'utilitat pública, equiparades des d'aquest de punt de vista a les fundacions. El Protectorat és un organisme de la Generalitat de Catalunya que supervisa i exerceix funcions de control sobre les fundacions i les entitats d'utilitat pública. Tot i que la nova llei no modifica en res d'essencial el funcionament de les fundacions, incorpora canvis en el règim jurídic del protectorat i les seves potestats d'assessorament, registre, suplència i supervisió. El règim sancionador que es deriva dels canvis introduits per la llei, però no serà efectiu fins a l'1 de gener de 2016.

El 26 de gener va entrar en vigor la nova Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, amb l'excepció del seu règim sancionador, que no s'aplicarà fins a 2016. La norma aprovada pel Parlament de Catalunya inclou canvis en el règim jurídic del Protectorat, l'organisme de la Generalitat que s'ocupa de les fundacions i de determinades entitats. Les novetats més significatives es produeixen en matèria de transparència i afecten a la comptabilitat i a l'acumulació de càrrecs en les entitats vinculades pel Protectorat. Aquest organisme té una nova potestat sancionadora i també es concreta el règim jurídic de l'inspecció de les entitats, tal com s'estableix al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, de la qual es fixa ara el procediment per aplicar aquesta potestat.

Us adjuntem en aquest document el text íntegre de la llei, tal com es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat.