Empreses

Empreses del sector de serveis educatius

 

Fora d'Hores

Fora d'Hores és una empresa d'educació en el lleure la qual gestiona, coordina i avalua les activitats educatives no formals per tal de cobrir les necessitats tant de les famílies com del propi centre escolar als espais de lleure no curriculars fora de l'horari lectiu i escolar.

Passeig Cipriano Garcia 4

08130 Santa Perpètua de Mogoda

93 574 41 55

       

L'objectiu principal de Fora d'Hores es que el nen gaudeixi del temps lliure dins del centre escolar i amb un aprenentatge significatiu on l'essència d'aquest aprenentatge. són la transmissió de valors de convivència i aprenentatge social. L'aprenentatge que fomentem és un coneixement transversal el qual ajuda al desenvolupament tant cognitiu com conductual de l'infant d'una forma lúdica mitjançant el joc. Per Fora d'Hores cada projecte d'activitat en el lleure és una nova experiència per compartir i aprendre a aprendre valors i coneixements on tots fem aportacions rellevants i complementem la funció socialitzadora que desenvolupen com empresa educativa del lleure. 

empreses del sector
notícies del sector