Empreses

Empreses del sector de cultura de proximitat

 

QSL Serveis Culturals

A QSL Serveis Culturals, gestionem serveis, programes i equipaments en els àmbits de la cultura, l'educació i el benestar social, generant i transferint coneixement amb professionalitat i des de la proximitat.

Balmes 316 entresol primera

08006 Barcelona

933010060

       

Qui som

Des de l'any 1994, a QSL Serveis Culturals intervenim en gestió cultural mitjançant l'assessorament, la gestió i la comunicació en els diversos àmbits dels serveis a les persones amb l'objectiu de facilitar als nostres clients eines per a donar forma, contingut i qualitat a les idees.

Fonamentem el nostre potencial en un extraordinari equip format per professionals de la gestió que fan viables els projectes; per personal assessor i tècnic que garanteix la qualitat dels continguts i, finalment, per dinamitzadors i dinamitzadores que afavoreixen el protagonisme de les persones usuàries. Treballem de manera matricial en petits equips interdisciplinaris amb un elevat grau d'autonomia, adaptats a la singularitat de cada projecte i que empren recursos, eines, procediments i maneres de fer comunes, construïts a partir del coneixement i l'experiència de tota l'organització.

Sabem com gestionar cultura des de la proximitat cercant la complicitat i la participació dels usuaris, com també dels nostres clients a partir de la identificació d'objectius, de la coordinació permanent i amb una política compartida de comunicació.

QSL Serveis Culturals és membre de  l'ACELLEC (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura) i pertany a la Xarxa d'empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps).
 

Els nostres serveis

Gestió integral d'equipaments socioculturals, educatius, de participació en regim de concessió o de prestació de serveis, amb una gestió eficaç i eficient que comparteix la missió i la política de comunicació amb l'organització titular del servei.

 • Anàlisi de la realitat i diagnòstic cultural i social
 • Planificació, disseny i execució de les activitats
 • Coneixement i suport al teixit associatiu del territori
 • Elaboració i execució del pla de comunicació
 • Treball en xarxa amb altres agents del territori
 • Seguiment i control de les dinàmiques d'us de l'equipament
 • Potenciar els serveis i projectes de l'equipament
 • Generar nous serveis o espais de relació per a la població de proximitat
 • Avaluació de la gestió

Organització integral de jornades, mostres i actes amb una clara especialització en els continguts relacionats amb els serveis a les persones.

 • Assessorament en continguts, format i programació
 • Gestió de les bases de dades i les inscripcions segons el protocol de protecció de dades establert p
 • Protocol: atenció a convidats, autoritats i ponents
 • Gestió de necessitats especials, transports, allotjament
 • Traducció de documents a diferents idiomes
 • Disseny gràfic, adaptació de la imatge identificativa a tota la cartelleria i documentació
 • Maquetació de la documentació
 • Abillament de l'espai
 • Coordinació amb l'espai d'acollida
 • Adaptació dels espais, dotació dels recursos materials i tècnics necessaris

Serveis que asseguren els circuits de recerca, manteniment i difusió de la informació. Conceptualització, documentació, disseny i manteniment de llocs web i altre productes de comunicació, per a organitzacions diverses.

 • Disseny d'estratègies i fórmules per comunicar
 • Localització de fonts d'informació adequades per resoldre les necessitats informatives
 • Elaboració de dossiers de premsa
 • Butlletí periòdic amb referències i accés a articles, estudis o publicacions seleccionats
 • Recollida de dades i enquestes de satisfacció
 • Creació de bases de dades de documentació
 • Disseny i producció d'estands
 • Avaluació contínua del servei
 • Atenció, orientació i assessorament a l'usuari

Cicles, exposicions, tallers, itineraris, conferències,  animacions, coordinació d'activitats i programes específics. Accions orientades a la difusió cultural, social i esportiva, o al desenvolupament comunitari, d'un territori.

 • Estudi de la idoneïtat segons demanda i entorn
 • Disseny de continguts
 • Producció d'activitats pròpies
 • Gestió i contractació de professionals especialistes
 • Disseny de materials didàctics i divulgatius
 • Disseny gràfic, adaptació de la imatge identificativa a tota la cartelleria i documentació
 • Gestió d'infraestructures i mitjans tècnics
 • Convocatòria i recull a mitjans de comunicació
 • Disseny de dinàmiques de grups
 • Coordinació de l'equip humà necessari i format específicament
 • Informes de seguiment i avaluació

 

empreses del sector
notícies del sector