notícies

La Intersindical-CSC convoca vaga general a Catalunya el 8 de març

20/02/2020

El sindicat ha fet arribar a les organitzacions patronals la convocatòria de vaga per al diumenge 8 de març, de 0 a 24 hores, i per a tot l'àmbit territorial català. Els motius són, segons el seu comunicat, la regressió en l'àmbit dels drets laborals i les pautes discriminatòries per a les dones en els llocs de treball, entre d'altres.

En la tramitació de la convocatòria de vaga se citen, textualment, les següents motivacions:

- Regressió en l’àmbit dels drets laborals.
- Pautes discriminatòries existents vers les dones en l’àmbit laboral.
- Menysteniment i invisibilització de les tasques bàsiques per al sosteniment de la vida, desenvolupades històricament per les dones.  
- Assetjament sexual i discriminació per raó de sexe a la feina.
 
Per tores aquestes raons, la força sindical de matriu catalana demana les següents punts:

- Eliminació de la bretxa salarial de gènere.
- Jornada laboral de 30 hores.
- Garantia per part dels convenis col·lectius del compliment de la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
- Reconeixement econòmic i polític del treball de cures i sostenibilitat de la vida.
- Establiment de mesures sancionadores a les empreses  que no compleixin la Llei d’igualtat 17/2015.
- Establiment de l’SMI català de 1.320 euros.
- Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i de les jornades parcials.
- Establiment de polítiques que tinguin com a objectiu erradicar les violències masclistes i la transfòbia.  
- La derogació de les reformes laborals i de pensions.
- L’aplicació efectiva de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i aixecament dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional.

Correspondrà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dictar serveis mínis per a la vaga, que habitualment es publiquen dos o tres dies abans de la seva realització.