notícies

Enviem una carta informativa a les escoles de Barcelona

11/07/2018

Aquest mes de juliol l’Acellec envia una carta informativa a totes les escoles de la capital catalana amb la voluntat d’exposar el seu punt de vista en relació als recursos presentats contra els plecs de contractació del servei de menjador escolar a tres centres de primària de Barcelona (Ferran Sunyer, Cavall Bernat i Brasil). L’associació defensa per damunt de tot que els menjadors escolars siguin de qualitat.

L’Acellec s’adreça aquest mes de juliol per carta a totes les escoles de Barcelona per informar-los dels motius dels recursos presentats contra tres concursos de contractació del servei de menjador escolar convocats pel Consorci d’Educació de Barcelona. L’entitat defensa que les condicions tècniques proposades en aquests i altres concursos fan objectivament inviable la prestació del servei perquè el nivell d’exigències tècniques desborda el preu de licitació. Tots els concursos, a més, presenten diverses irregularitats formals, d’entre les quals la més rellevant és l’incompliment de la obligació de publicar-los a la plataforma de contractació pública de la Generalitat. Després de la interposició dels recursos, el Consorci d’Educació de Barcelona ha procedit al desistiment d’un nombre remarcable de concursos, fet que confirma l’existència de deficiències en les licitacions

 

Garantir la qualitat

L’Acellec és conscient que els desistiments aturen el procés de noves contractacions dels serveis de menjador escolar i poden suposar inconvenients pràctics per als centres, però l’associació considera que forma part de les seves obligacions garantir la qualitat dels serveis públics que s’adjudiquen a les empreses del nostre sector, i això era literalment impossible amb les condicions de contractació publicades.

 

Des de l’Acellec s’ofereix tota l’ajuda i suport que calgui a les escoles per resoldre qualsevol aclariment o dubte que puguin tenir.

 

Podeu recuperar la carta a través d’aquest enllaç.