notícies

Sessió gratuïta sobre les novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic

27/04/2018

La jornada, que ha tingut lloc aquest matí, ha anat a càrrec de l’advocat Pablo Urrutia, que ha explicat els canvis que suposa la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic incidint en l’àmbit d’actuació de l’Acellec i les empreses que en formen part.

Aquest divendres l’Acellec, a través de l’Escola Efa, ha organitzat una sessió formativa gratuïta al Centre Cívic Urgell adreçada als socis de l’entitat per explicar-los les novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic. La normativa ha entrat en vigor durant les darreres setmanes i és un tema que interessa a les empreses que tenen relació amb les administracions. L’advocat Pablo Urrutia ha donat les claus dels canvis que implica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en l’àmbit de l’educació, el lleure i la cultura, els sectors on operen les empreses associades a l’Acellec. Urrutia és responsable de l’àrea de Dret Administratiu al Bufet Vallbé.  

 

Continguts amplis

La sessió ha plantejat les obligacions relatives als expedients de contractació, les novetats en relació amb els procediments de contractació, els criteris d’adjudicació i concepte de cicle de vida, les ofertes anormalment baixes, les modificacions contractuals, el règim de recursos, les prohibicions de contractar i les especialitats en relació amb determinats contractes de serveis a les persones, entre d’altres. Al finalitzar l’explicació s’ha obert un torn de preguntes en què els associats han pogut demanar més informació i resoldre dubtes.

 

Podeu consultar tota l’oferta formativa de l’Escola Efa en aquest enllaç