notícies

Assemblea 2017: més grans i més actius que mai

03/07/2017

Les xifres que es van presentar en l'assemblea anual de l'Acellec, el passat 29 de juny, posen de relleu que l'organització ha superat el seu quinzè aniversari en un estat de salut òptim. El màxim nombre d'empreses associades que mai hagi assolit (67), el major volum econòmic aconseguit fins el moment (115 milions) i la contractació de la xifra més altra de treballadors de la seva història (7.000). La Junta Directiva de l'entitat va presentar uns comptes sanejats i un nivell d'acció patronal molt remarcable, amb nombrosos espais d'interlocució i negociació amb les administracions, amb presència pública periòdica i amb una forta activitat social.

El sector representat en l'Acellec ha enfortit els seus llaços gràcies a l'acció conjunta davant de l'administració, que l'ha validat definitivament com a interlocutor de referència. Les inicatives legislatives i regulatòries que afecten el sector del lleure educatiu i sociocultural difícilment tiren endavant sense la intervenció de l'Acellec, i el parer dels representants de l'organització té cada cop més pes a l'hora de definir paràmetres de qualitat i rigor en l'exercici de l'activitat econòmica i la prestació dels serveis públics de què s'ocupa. 

Les empreses han constatat, d'altra banda, que la davallada produïda per la crisi econòmica, que ha estat continuada durant els darrers cinc anys, s'ha aturat, i si be encara és aviat per assegurar que entrem en un periode de recuperació, sembla clar que el nivell d'estabilitat s'ha incrementat. El volum de l'activitat econòmica creix, i això és constatable perquè les empreses associades han arribat al seu màxim de facturació conjunta anual (115 milions d'euros) i al cim de la mitjana mensual de treballadors contractats (7.006 durant els dotze mesos de 2016). Aquest creixement en volum no s'ha reflectit encara en una millora de la rendibilitat, perquè el sector està afectat per normatives de l'administració que escapcen la seva eficiència i per condicionants de l'entorn econòmic que limiten el desenvolupament. Per aquesta raó, l'Acellec té una forta presència ens espais d'interlocució amb l'administració, tant en l'àmbit de la regulació estricta de l'activitat (menjadors escolars, activitats de lleure) com en el marc normatiu dels sisemes de contractació pública (nova llei de contractes d'atenció a les persones, taula de contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona).

Es constata, per tant, que malgrat la persistència d'entrebancs que ja gairebé es podrien titllar d'històrics (l'immobilisme del preu màxim de menjador escolar, les reticències de l'administració a reconèixer el conveni sectorial com a referència per a la contractació pública o l'exclusió de les empreses en les polítiques d'ajuts socials per a l'accés al lleure educatiu), la consolidació del sector empresarial del lleure educatiu i la cultura de proximitat és un fet, amb tendència al creixement i a l'increment del seu pes i presència social.