notícies

L'Acellec demana a l'Ajuntament de Barcelona que millori la fórmula de valoració econòmica en els concursos

27/06/2017

La segona reunió de la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona va tenir lloc el 27 de juny al Saló de Cròniques del consistori per presentar el Decret d'Alcaldia de contractació pública sostenible i per valorar una proposta de regulació de les fórmules de valoració del preu en les licitacions. L'Acellec, que forma part d'aquesta taula, va aprofitar per agrair la creació d'aquest espai de diàleg i per suggerir millores en la proposta de fórmula ideada, ja que, a parer de la patronal, dona un pes excessiu a les baixades de preu. Els responsables municipals s'han compromés a crear un grup de treball, derivat de la taula, per abordar de forma tènica i pràctica aquestes i altres qüestions relatives a la contractació pública.

L'Acellec va estar representada a la Taula pel Vicepresident del Sector Educatiu, Oriol Carbonell, pel vocal de la Junta Directiva, Ferran Arbós, i pel gerent de l'entitat, Pep Montes. L'associació patronal del lleure educatiu i la cultura de proximitat ha estat designada com a membre de la Taula de Contractació mercès a un decret d'alcaldia, al costat d'altres 29 organizacions socials, sindicals, professionals i patronals (en podeu veure tots els representants en la foto de grup). Aquest organ de participació es va generar després d'un procés de diàleg que va emprendre el consistori per acordar criteris de contractació social i ambiental. L'Acellec no va ser convidada a participar-hi des del seu inici, però s'hi va poder incorporar en la fase final. La culminació del procés va ser la creació de la guia de contractació social i ambiental de l'ajuntament. Coincidint amb la presentació de la guia es va constituir la Taula de Contractació, l'octubre passat.

El Decret de Contractació Sostenible vol donar força legal a la guia per garantir la seva aplicació. Es va publicar el passat 24 d'abril, i tot just ara es fan les primeres passes per promoure la seva aplicació. En la reunió de la Taula del dia 27 els responsables de contractació pública de l'ajuntament van explicar diverses mesures pràctiques per incentivar l'aplicació de les clàusules socials, com la creació d'uns protocols de suport a les empreses licitadores per tal que puguin complir adequadament amb els nous criteris. Un servei específic de Barcelona Activa desenvoluparà aquests protocols i oferirà assessorament específic a totes les empreses, especialments les petites i mitjanes, que ho necessitin. 

En la mateixa reunió es va explicar una proposta d'instrucció de la gerència municipal per regular les fórmules de valoració en el preu de la contractació. Els responsables municipals consideren que a l'ajuntament hi conviuen moltes fórmules diferents i no hi ha unitat de criteri. Amb aquesta nova regulació intenten generar un marc comú per a tot el sistema de contractació, tot i que posteriorment podran sorgir fórmules que adaptin el model general a les singularitats dels diversos àmbits o sectors de l'administració. 

Els tècnics de la gerència municipal van manifestar la voluntat general que en la valoració de les ofertes es redueixi el pes del preu a favor de la qualitat i els continguts tècnics del servei. Van assegurar que l'objectiu es reservar només entre el 20 i el 30 per cent de la puntuació a la oferta econòmica. Però aquest criteri, que recull peticions que l'Acellec ha formulat en nombroses ocasions, és contradictori amb la fórmula general que s'ha proposat, perquè es basa en la comparació entre les baixades econòmiques que fan les diferents emrpeses licitadores. D'aquesta manera, a una baixada econòmica petita correspon un àmplia assignació de punts, de manera que es contradiu amb l'objectiu general del nou sistema, que vol minimitzar l'efecte de les baixades.

L'Acellec va manifestar aquesta contradicció durant la reunió de la taula, i va reclamar la possibilitat de participar en un diàleg pràctic en el qual es puguin acordar altres possibilitats de fórmula per garantir que la qualitat està sempre per damunt del preu a l'hora d'adjudicar. Els responsables municipals van assegurar que es farà un seguiment exhaustiu de l'aplicació del nou sistema per assegurar que no es produeix l'efecte denunciat per l'Acellec, i es van comprometre a crear un grup de treball reduit per abordar aquestes i altres qüestions relacionades amb les contractacions i l'articulat dels seus plecs.

En aquest enllaç trobeu el decret d'aprovació de la composició de la Taula de Contractació, en aquest altre el Decret de Contractació Pública Sostenible, i finalment, aquí trobeu la proposta d'instrucció de la gerència municipal per regular les fórmules de valoració del preu.