notícies

El Tribunal Superior de Justicia estableix que el preu màxim de menjador escolar no és econòmicament viable

07/04/2017

La resolució de preu màxim de menjador escolar per al curs 2013-2014, idèntica a la que s'aplica en l'actualitat, ha estat anul·lada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que el llindar dels 6,20 euros del menú diari no és viable econòmicament. L'Acellec defensa que cal flexibilitzar el sistema de preus perquè els centres i les famílies tinguin l’última paraula a l'hora de determinar el cost del servei.

El preu es manté inalterable des de l'any 2007, però durant els deu darrers deu cursos escolars s’han produït increments de costos molt rellevants, tant pel que fa a l’índex de preus al consum (superior al 16%), que afecten les matèries primeres dels àpats, com pel que fa als lògics creixements salarials vinculats als convenis sectorials de referència. 

La sentència del TSJC remarca que el departament d’Ensenyament no acompanya les resolucions de preu màxim del menjador escolar que estableix per a cada curs amb cap memòria econòmica o justificació que avali el seu contingut. Per aquest motiu, es va acceptar com a prova en el procediment un peritatge encarregat a un economista independent perquè fes l’anàlisi dels costos del servei de menjador escolar. Aquest peritatge estableix amb tota claredat que el preu màxim fixat en 6,20 euros no és econòmicament viable si es volen mantenir els estàndards de qualitat en la prestació del servei.

L’Acellec considera que el preu màxim del menjador escolar s’ha d’establir sempre a partir d’un estudi econòmic rigorós dels costos reals del servei, fixant amb precisió els requisits mínims que ha de complir per assegurar-ne la qualitat i l’eficàcia. El cost real del servei pot variar molt en funció de la grandària i les característiques dels centres, i no té sentit que no s’estableixin sistemes de valoració que permetin adaptar els serveis a aquesta diversitat. En alguns centres és possible prestar el servei per sota dels 6,20 euros perquè el seu volum i característiques ofereixen marges de maniobra suficients per fer-ho, però la rigidesa del sistema actual posa les empreses i entitats prestadores del servei en situacions límit en la majoria d’escoles. Els responsables del servei es troben davant d’una situació sense sortida: si volen complir el preu màxim fixat haurien de rebaixar inevitablement la qualitat del servei, fins i tot quan els propis centres i les famílies demanen un preu superior per adequar-se a les seves singularitats. En molts casos no es compleix la resolució, i es genera una situació d’inseguretat jurídica.

La resolució del preu màxim no desglossa els costos i els conceptes mínims en què s’ha de basar el servei i això provoca que tot sovint es demani a les empreses que assumeixin despeses que ningú no ha previst. En definitiva, es genera una situació en què és pràcticament impossible cenyir-se al preu màxim establert. Les famílies i empreses es troben davant la disjuntiva d’incomplir la normativa o bé rebaixar la qualitat del servei.

Des de fa anys l’Acellec demana sense èxit al departament d’Ensenyament que la resolució del preu màxim del menjador escolar que es fixa cada curs estableixi amb detall les despeses que s’inclouen i uns barems mínims de qualitat amb els quals s’ha de prestar el servei. D’acord amb aquesta idea, totes aquelles despeses no incloses en el detall del servei i el nivells de qualitat que superessin el mínim exigit podrien suposar un augment de preu. Aquest possible augment del preu quedaria en mans de les decisions preses per les famílies, que són, al cap i a la fi, les que assumeixen el cost del servei de menjador escolar. Fins a l’actualitat, el Departament d’Ensenyament no ha acceptat aquestes propostes. És per aquest motiu que l’Acellec va recórrer la resolució de preu màxim del curs 2013-2014, que s’ha resolt favorablement a l’entitat amb aquesta sentència.

L’Acellec manté la porta oberta al diàleg i s’està a l’expectativa que la sentència produeixi alguna modificació en els criteris del Departament d’Ensenyament i tingui efectes en el preu màxim de menjador d’aquest curs actual o de cara el proper. Darrerament l’Acellec ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aclariments sobre l’execució de la sentència. L’entitat patronal considera que allò que determina el TSJC sobre les condicions del servei de menjador escolar del curs 2013-2014 ha de tenir repercussió aquest curs 2016-2017, perquè el preu i les circumstàncies són exactament les mateixes.

Podeu consultar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en aquest enllaç.