notícies

L'Acellec demana a l'Ajuntament de Lloret de Mar que rectifiqui les bases d'un concurs de serveis de joventut

16/02/2017

L'associació patronal s'ha adreçat al regidor de Joventut de l'Ajuntament de Lloret de Mar i al secretari municipal a través d'una carta enviada per correu electrònic per demanar que es modifiquin els plecs tècnics del procediment obert convocat per a la contractació del monitoratge i dinamització de la Secció de Joventut del municipi. Ni la dotació econòmica ni les categories professionals proposades no s'ajusten al que determina el conveni sectorial del lleure educatiu i sociocultural.

El plec preveu la contractació de monitors o directors de lleure per assumir tasques i responsabilitas que són, amb tota claredat, pròpies de les categories professionals d'informador juvenil i d'animador sociocultural, que tenen una retribució superior. Però fins i tot en el cas que es contractessin monitors de lleure, tal com especifica el procediment obert, la dotació pressupostària no és suficient per cobrir el nombre d'hores de treball proposades, d'acord amb les taules salarials del conveni. Les úniques opcions reals per a qualsevol empresa que vulgui optar a la gestió d'aquest servei són, per tant, incomplir el conveni, incomplir les condicions del contracte, o assumir amb recursos propis una part del cost dels recursos humans.

Les tasques encomanades a través de l'oferta de contractació tenen a veure amb la prestació dels serveis a la joventut propis dels equipament coneguts com a El Puntet i El Puntet de Fenals, centrats en la informació juvenil i la dinamització dels seus usuaris a través d'activitats d'oci.

A més d'adreçar una carta a través de correu electrònic al regidor de joventut del consistori i al secretari municipal, l'Acellec ho ha fet constar en l'apartat de comentaris o al·legacions en el perfil del contractant del web municipal. En el moment de redactar aquesta informació, vuit dies després de la tramesa, l'associació patronal no ha rebut cap resposta. En la mateixa carta l'Acellec s'ofereix al consistori de La Selva  per col·laborar en la millora d'aquest tipus de contractacions externalitzades.

L'Acellec va firmar el desembre de 2015, al costat d'altres nou organizacions patronals, sindicals i professionals, un codi de bones pràctiques amb el Govern de la Generalitat, amb recomanacions per a la millora de la contractació pública de serveis d'atenció a les persones, àmbit en el qual queda clarament inclòs el procediment iniciat per l'ajuntament de Lloret de Mar. Un dels articles essencials del codi de bones pràctiques especifica la necessitat que les dotacions econòmiques de les contractacions públiques preguin com a base de càlcul les taules salarials del conveni sectorial de referència. Podeu cosultar el codi en aquest enllaç.