notícies

Ensenyament, Centelles i l'Acellec firmen un nou conveni

02/09/2015

Durant el mes d'octubre s'ha formalitzat un nou conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de Centelles i l'Acellec per impartir conjuntament el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural a l'Institut Pere Barnils d'aquest municipi d'Osona. L'acord permet que els alumnes d'aquest cicle obtinguin, en finalitzar la seva formació, una triple titulació: la pròpia del cicle de grau mitjà, el diploma de monitor d'activitats de lleure educatiu, infantil i juvenil i un diploma emès per l'Acellec i l'Ajuntament. Es tracta, de fet, de la renovació d'un primer conveni d'aquestes mateixes característiques que ha estat vigent des de 2011 i fins a 2015. El nou periode de col·laboració arribarà fins al curs 2019-2020.

Els quatre cursos en els que fins al moment s'ha aplicat aquesta fórmula novedosa de col·laboració han demostrat l'èxit de la proposta, que intenta adequar la qualificiació dels alumnes de la formació professional a les necessitats específiques del mercat laboral en l'entorn comarcal del municpi. En aquest sentit, la col·laboració amb l'Acellec permet, a més de la impartició dels continguts propis del diploma d'activitats de lleure educatiu a través de l'Escla EFA, la vinculació amb les empreses del sector associades a la patronal, que faciliten les pràctiques necessàries per a la obtenció de les titulacions i que constitueixen una oportunitat d'ocupació per als alumnes un cop han finalitzat la seva formació. L'Escola EFA està homologada per la Direcció General de Joventut per a impartir els cursos de monitor i director de lleure educatiu, i l'únic condicionant que cal garantir per fer possible la col·laboració amb l'Institut Pere Barnils és que els alumnes hagin complert els divuit anys, per poder obtenir el diploma de monitor.

El conveni l'han signat pel Departament d'Ensenyament el senyor Melcior Arcarons Rua, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, l'alalcde de Centelles, senyor Miquel Arisa, i el president de l'Acellec, Pere Mulero.