notícies

El Tribunal Català de Contractes suspèn l'Acord Marc de menjadors a petició de l'Acellec

31/07/2015

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre el passat 29 de juliol la suspensió cautelar de la licitació de l'Acord Marc per al servei de menjador escolar a la demarcació del Maresme - Vallès Oriental, atenent d'aquesta manera la mesura cautelar sol·licitada per l'Acellec en presentar recurs contra aquest procediment. La licitació queda, així doncs, aturada fins que el mateix tribunal no resolgui el recurs de l'Acellec.

L'associació patronal considera que l'Acord Marc presenta nombroses deficiències tècniques que perjudiquen la lliure competència i, en especial, les petites empreses del sector, que presten el servei en proximitat i amb una estreta relació amb els centres escolars.

A més de les raons jurídiques que l'Acellec fa valer en l'escrit del seu recurs, es qüestiona fortament el model de la contractació, que no dona cap paper als centres escolars a l'hora de triar l'empresa que ha de prestar el servei, de manera que és pràcticament impossible que el projecte de menjador s'inclogui efectivament en el Projecte Educatiu de Centre. En les clàusules tècniques i administratives de la licitació no es contempla, d'altra banda, el caràcter educatiu del servei, de manera que es considera els monitors com a simples vigilants i no els reconeix en cap moment com a educadors.

L'Acellec considera, a més, que s'ha menystingut el seu paper com a interlocutor de l'administració justament en el moment en que s'intenta impulsar un canvi de model en la contractació. La Llei d'Educació de Catalunya reconeix les empreses educatives que presten, entre d'altres, el servei de menjador escolar, com a part inequívoca de la comunitat educativa, i resulta evident que la seva feina durant pràcticament els darrers trenta anys ha sigut decisiva per consolidar un model de servei que, a diferència del que passa a la major part de l'Estat, posa per davant d'altres consideracions el seu caràcter educatiu. No s'ha d'oblidar que el temps de migdia inclòs en els projectes de menjador escolar suposa pràcticament el 30% del temps que els infants són a les escoles, de manera que resulta evident i necessari que es contempli a l'hora de definir el model educatiu de cada centre.

L'Acellec comparteix amb Ensenyament la necessitat de millorar el sistema de contractació per, entre d'altres coses, assegurar la capacitat de les empreses de prestar el servei amb qualitat, però considera que un canvi de model d'aquesta magnitud no es pot dur a la pràctica sense converses prèvies amb tots els agents de la comunitat educativa, entre ells les empreses del sector.

D'altra banda, la suspensió cautelar de l'Acord Marc per al Maresme - Vallès Oriental fa pensar que tampoc no es tirarà endavant la licitació de les delegacions territorials del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, de la Catalunya Central i de Barcelona Comarques, prevista i anunciada per a finals del mes de setembre. Tenint en compte que es preveia seguir el mateix model, seria raonable pensar que s'esperarà a conèixer la resolució del Tribunal de Contractes sobre el recurs presentat per l'Acellec abans de seguir endavant amb els canvis.