Borsa de Treball - Política de privacitat

Política de privacitat CV

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporcioneu i les incloses al vostre currículum són imprescindibles per formar part de la nostra Borsa de Treball. Com a titular, accepteu que les vostres dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que ens faciliteu, s’incorporin al fitxer del qual és responsable l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), amb la finalitat de gestionar la borsa de treball del nostre web. A efectes d’allò previst en els articles 11) i 34) de la LOPD, mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula com a titular accepteu expressament que les vostres dades siguin tractades i comunicades a les nostres empreses associades, amb la finalitat d'avaluar la vostra candidatura i, eventualment, posar-se en contacte amb vostè.

Les dades de currículum que ens faciliteu seran conservades durant el termini de sis mesos, passat el qual l’Acellec procedirà a la seva total destrucció.

L’Acellec garanteix que totes les vostres dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002. Com a titular, podreu exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les vostres dades i revocació de la vostra autorització sense efectes retroactius, adreçant la vostra sol·licitud per escrit a l’Acellec, al carrer Vallirana, 69, baixos 2a, 08006 de Barcelona, o al correu electrònic acellec@acellec.cat