ofertes de feina

Coordinador/a servei de menjador a Hospitalet de Llobregat

Convoca

Campi qui Jugui

Data límit de recepció de CV
18-04-2018
Tipus de contracte
Obra o servei determinat
Durada del contracte
-
Retribució
-
Àmbit de treball
Coordinació d'activitats
Àmbit territorial
L' Hospitalet de Llobregat

Descripció

Es precisa incorporar un coordinador/a per al servei de menjador situat a una escola de l'Hospitalet de Llobregat. La durada serà fins a final de curs, amb possibilitat de continuar els cursos vinents.

Busquem una persona responsable, organitzada, activa, amb coneixements educatius i capacitat per coordinar un equip de persones.

L'horari és el següent:

De dilluns a divendres de 9h-9:30h, de 12h a 15h i de 16:30h a 17h

Les funcions del lloc de treball són les següents:

 • Vetllar pel correcte funcionament del servei de menjador.
 • Coordinar a l'equip de monitors i monitores.
 • Mantenir reunions de coordinació periòdiques amb el cap d’àrea i la direcció del centre per fer el seguiment del servei.
 • Fer  reunions periòdiques  amb  l’equip  de  monitors,  per  tal  de preparar i d’avaluar el servei en funció de les línies traçades en el projecte.
 • Responsabilitzar-se de la programació de les activitats concretes.
 • Tenir  cura  que  es  respectin  tant  el  material  com  els  espais  que s’utilitzin.
 • Revisar les graelles de control d’assistència dels nens al menjador i gestionar els impagats.
 • Vetllar per l’aplicació del pla de neteja i del pla de bones pràctiques en el menjador.
 • Fer  servir  les  dinàmiques  de  grup  que  consideri  necessàries  per mantenir el grup de monitors motivat i engrescat durant el servei.
 • Realitzar l'atenció a les famílies en l'horari establert.
 • Portar un seguiment i control dels menús diaris.
 • Creació de les llistes d'assistència mensuals.

Requisits imprescindibles

 • Títol de director/a de lleure
 • Coneixements i facilitat per treballar amb l'ordinador i les aplicacions bàsiques com Word, Excel, Power Point, Mail...
 • Bon nivell oral i ortogràfic del Català.
 • Disponibilitat fins a final de curs i expectatives de continuar els propers cursos al lloc de treball.
 • Lloc de residència proper a l'Hospitalet de Llobregat

Formació necessaria

 • Títol de director/a de lleure
 • Coneixements educatius

Mèrits que es valoraran

Les següents condicions no són imprescindibles, però es tindran en compte:

 • Experiència demostrable coordinant menjadors escolars o altres activitats de lleure.
 • Vehicle propi

 

 
Vull presentar-me a la convocatòria