Ofertes de treball

PEDAGOG/A DE LA SECRETARIA TÈCNICA DEL CONSELL D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA DE BARCELONA

Convoca

QSL Serveis Culturals

Data límit de recepció de CV
28-09-2022
Tipus de contracte
Interí o de substitució
Durada del contracte
- Dedicació: 37.5h setmanals - Incorporació: immediata per cobrir una baixa
Retribució
- Categoria: Tècnic mig (nivell A), segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
Àmbit de treball
Coordinador de projectes pedagògics
Àmbit territorial
Barcelona

Descripció

Com a tècnica d’aquest equip, ha de ser capaç de traslladar i dinamitzar amb les entitats membres del CIP allò que des de la direcció es vulgui prioritzar, i exercir una certa capacitat de lideratge i aportació innovadora per proposar accions i línies de treball que millorin i permetin construir una línia d’acció pedagògica innovadora i de qualitat, fortament lligada a les entitats membres del CIP i als centres educatius i als professionals que hi treballen.

Requisits imprescindibles

- Titulació universitària especialitzada en temes socials: Pedagogia, Magisteri, Educació Social, Sociologia, Psicologia, etc. - Experiència laboral mínima de 2 anys en els àmbits següents: gestió cultural, desenvolupament en la implementació de projectes educatius, de comunicació i amb xarxa associativa, treball amb entitats i facilitació/dinamització de relacions i projectes conjunts en l’àmbit educatiu. - Coneixement i experiència laboral amb l’administració pública.

Formació necessaria

- Formació relacionada amb: Mediació Cultural, investigació i recerca en innovació pedagògica, tractament de dades, gràfics i presentacions. - Formació en Office, sobretot domini dels fulls de càlcul Excel.

Mèrits que es valoraran

IDIOMES - Domini del català (mínim nivell C) - Domini del castellà (oral i escrit) - Domini de l’anglès en nivell mig (oral i escrit) RECURSOS I APTITUDS PERSONALS - Habilitats socials i capacitat de lideratge i motivació. - Habilitats per a la facilitació i dinamització de relacions entre institucions. - Es valorarà especialment un perfil en innovació pedagògica. - Coneixement del sector de l’educació a Catalunya. - Capacitat de treball en equip. - Coneixement del Consell d’Innovació Pedagògica i la seva missió. REQUISITS COMPLEMENTARIS: - Titulació i/o coneixements en altres idiomes (francès, italià, alemany, etc.) - Experiència professional i formació complementària en magisteri i entorn educatiu. - Experiència professional i formació complementària en temes d’innovació pedagògica. - Experiència professional amb l’Ajuntament de Barcelona.
 
Vull presentar-me a la convocatòria