Ofertes de treball

MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR A HOSPITALET

Convoca

Catschool

Data límit de recepció de CV
22-12-2021
Tipus de contracte
Obra o servei determinat
Durada del contracte
FINS 22 DE JUNY 2022
Retribució
SEGONS CONVENI
Àmbit de treball
Monitor de menjador escolar
Àmbit territorial
L' Hospitalet de Llobregat

Descripció

Realitzar tasques propies del servei de migdia de 13.00 a 15:00h.  Responsables principals del seu grup d’infants.  Dinamitzar les activitats i dirigir-les, de manera congruent i fluïda, cap als objectius proposats.  Organitzar l’espai d’activitat i preparar el material adient.  Durant l’estona de temps de lleure, mostrar una actitud participativa vers els infants sense perdre de vista el seu rol com a monitor/a.  Atendre individual i col·lectivament als participants i ajudar-los en el seu procés de relació social, auto descoberta, aprenentatge i recreació.  Professar un tracte proper i tolerant cap als infants que assisteixen al menjador i, alhora, cap als seus companys/es de l’equip.  Ser una guia de referència pels infants, afavorint la seva autonomia.  Informar al coordinador sobre qualsevol aspecte de la feina tant si és resultat de l’observació de l’espai de menjador com si és sobre el seu benestar dins el mateix.

Requisits imprescindibles

certificat de delictes sexuals

Formació necessaria

Certificat de delictes sexuals i monitor/a de lleure infantil i juvenil

Mèrits que es valoraran

Experiencia en el sector del lleure
 
Vull presentar-me a la convocatòria