Ofertes de treball

ADMINISTRATIVA D’ ÀMBIT

Convoca

QSL Serveis Culturals

Data límit de recepció de CV
15-03-2020
Tipus de contracte
Pràctiques
Durada del contracte
pràctiques / circumstàncies producció
Retribució
18.975.84 EUROS
Àmbit de treball
Tasques administratives
Àmbit territorial
BARCELONA

Descripció

ADMINISTRATIVA D’ÀMBIT 


Característiques del lloc de treball
Executar les tasques administratives generades per les Caps d’Àmbit per traspassar la
informació a les Tècniques d’Administració corresponents segons marquin els seus
procediments.


Funcions:
- Esdevenir referent de les Direccions i Responsables laborals dels Projectes (RLP) per a dubtes i aclariments respecte als procediments.

- Complimentar la documentació adjunta a la contractació, baixes i permisos de personal.

- Conèixer els procediments i els documents de tràmit (models de cartes, fitxes, etc..) per poder facilitar-los.

- Tramitar gestions per proporcionar material i manteniment a l’estructura de l’Àmbit i dels projectes sense Administrativa: material d’oficina, telèfons mòbils, ordinadors, etc. amb l’autorització de la Cap d’Àmbit.

- Fer inventari de despatx.

- Suport en el recull de dades i compliment de la Llei de Protecció de Dades, segons procediment establert per la Direcció d’Administració (textos legals, procediments, etc.)

- Esdevenir referent de les Responsables de finances dels Projectes (RFP) per a dubtes i aclariments respecte als procediments.

- Facilitar a les Caps d’àmbit les eines pressupostàries necessàries, segons els procediments establerts per la Tècnica de Finances de l’empresa.

- Fer d’enllaç entre el departament general d’administració de l’empresa i els diferents àmbits de la mateixa.

- Repàs de les relacions de tiquets de caixeta i correcte introducció al seguiment pressupostari dels projectes sense Administrativa.

- Registrar, a les eines de facturació de l’empresa i segons procediment, els pressupostos de l’Àmbit aprovats segons indicació de la Cap d’Àmbit.

- Treure informes mensuals, per projectes, per entregar a la Cap d’Àmbit.

- Facilitar a les Caps d’àmbit les eines pressupostàries necessàries, segons els procediments establerts per la Tècnica de Finances de l’empresa.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

 Categoria: Oficial administratiu, segons III Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
 Dedicació: 37.5 h setmanals.
 Contracte: pràctiques / circumstàncies producció
 Període de prova: 1 mes
 Lloc de treball habitual: carrer Bruc, 88 1er (08009)
 Possibilitat d’incorporació: Immediata
 Salari brut anual: 18.975,84€

Requisits imprescindibles

REQUISITS MÍNIMS NECESSARIS:


FORMACIÓ ACADÈMICA
 Formació específica i experiència contrastada en Comptabilitat i Excel.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
 Experiència laboral mínima d’1 any en empreses o entitats de l’Àmbit Social,
Cultural, Comunitari o del Lleure. 

IDIOMES

 Domini del català i el castellà oral i escrit.

RECURSOS I APTITUDS PERSONALS

 Actitud i tracte correctes, en tot moment.
 Actitud positiva, dinàmica i emprenedora.
 Coneixença del sector del Lleure.
 Flexibilitat horària.
 Capacitat de treball en equip i proactivitat.

Mèrits que es valoraran

REQUISITS COMPLEMENTARIS (es valorarà):

 Formació complementària en algun/s dels àmbits de l’Educació, la Cultura de Proximitat, la Participació Social, l’Acció Comunitària, les Diversitats d’origen i de gènere, les Polítiques de Joventut, etc.
 Participació en entitats o col·lectius del Sector Sociocultural.
 Titulació i/o coneixements de l’anglès.
 Experiència professional amb l’Ajuntament de Barcelona (o altres administracions públiques).
 Coneixement i domini d’eines de gestió de projectes i de treball col·laboratiu.
 Coneixement de QSL Serveis Culturals i dels projectes que gestiona. 

 

 
Vull presentar-me a la convocatòria