Ofertes de treball

Coordinador/a de Zona de Cuina

Convoca

7itria

Data límit de recepció de CV
28-02-2020
Tipus de contracte
Eventual
Durada del contracte
-
Retribució
Segons Conveni de lleure
Àmbit de treball
Coordinador de projectes pedagògics
Àmbit territorial
Catalunya

Descripció

Cerquem un coordinador/a de zona per a la gestió del servei de cuina in situ, de diferents centres educatius

Les fucions a realitzar són:

- Supervisió correcte funcionament dels serveis de cuina realitzats als centres

- Comprovació que en el centre es porten a terme els controls i registres previstos en els APPCC

- Lliurament a l'equip de cuina dels uniformes i EPIs. Lliurament de les especificacions i altra documentació

- Control i lliurament dels termòmetres al cuiner/a

- Supervisió de les modificacions proposades pel cuiner/a en relació a la comanda a proveïdors

- Confecció de la comanda i enviament als proveïdors

- Comunicació al proveïdor en cas de detecció de qualsevol incidència o anomalia. Control i seguiment

- Control de la realització dels esdeveniments puntuals o extraordinaris

- Comunicar al Cap de Servei de Cuina qualsevol incidència o queixa significativa

- Atenció al client. Comunicació continuada amb la direcció del centre i AMPA

- Organitzar i participar en les comissions de menjador. Registrar acords i queixes

- Formar part de l'equip d'innocuïtat dels aliments

- Traspassar tota la informació necessària, referent a la innocuïtat dels aliments, al seu personal a càrrec

- Complir amb les bones pràctiques medioambientals (oficines) i de SSL

- Promoure i fomentar les bones pràctiques mediambientals (cuines), la cultura preventiva i SSL

- Realitzar controls periòdics de les condicions de treball, per vetllar per la correcció de les deficiències detectades i comprovar l'eficàcia de les mesures correctores implantades

- Informar immediatament al Responsable de PRL sobre qualsevol situació, que al seu judici, pugui comportar un risc raonable per a la SSL dels treballadors

- Informar als treballadors dels continguts del Pla de Prevenció que els siguin d'aplicació, dels riscos i mesures preventives a adoptar en els seus llocs de treball

- Complir amb les mesures de seguretat que li afectin segons l'avaluació de riscos laborals

- Aportar suggeriments per a la millora de l'eficàcia dels processos de l'organització i satisfacció del client

Requisits imprescindibles

CONEIXEMENTS

- Coneixement de les característiques i contingut del servei de cuina

- Coneixement dels circuits documentals i d'informació/comunicació relacionats amb el servei de cuina

- Coneixement APPCC aplicables al sector (alimentació per a col·lectivitats)

- Coneixement característiques bàsiques dels aliments, productes de neteja i altres subministraments

- Coneixement sistema de control dels termòmetres lliurats als centres. Utilització mesurador qualitat de l'oli

- Coneixements bàsics de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals propis del seu lloc de treball

- Domini del programa informàtic de gestio de comandes (proveïdors)

- Coneixements d'ofimàtica (processador de textos, full de càlcul, internet, etc.)

HABILITATS/APTITUDS

- Capacitat per dirigir i grestionar equips de treball

- Persona organitzada i sistemàtica

- Adaptabilitat i flexibilitat

- Motivació

VEHICLE PROPI

 

 

 

Formació necessaria

- Nivell mínim d'estudis secundaris (CFGS, Batxillerat, FP II, BUP, etc.)

- Es valorarà estudis en hostaleria

- Curs de manipulació d'aliments, mínim 6 hores

- Formació bàsica en matèria d'APPCC (alimentació per a col·lectivitats), mínim 10 hores

Mèrits que es valoraran

- Experiència mínima d'un any en el sector del lleure (servei de menjador i cuina)

- Es valorarà experiència com a cuinera

- Es valorarà experiència laboral en tasques administratives

 
Vull presentar-me a la convocatòria