ofertes de feina

Dinamitzador/a - servei de dinamització juvenil (de 12 a 16 anys)

Convoca

Tasca, projectes sòcioculturals

Data límit de recepció de CV
27-07-2018
Tipus de contracte
Obra o servei determinat
Durada del contracte
Durada del contracte: Setembre – Desembre 2018, amb possibilitat de continuïtat.
Retribució
Jornada de 25 hores/setmana. Salari brut anual: 13.966,09 € bruts anuals. (1.163,84 € bruts/mensuals per a la jornada parcial x 12 pagues).
Àmbit de treball
Coordinador de projectes pedagògics
Àmbit territorial
Barcelona

Descripció

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA

Busquem una persona per cobrir una plaça de Coordinació de projectes en un servei de dinamització juvenil adreçat a adolescents de 12 a 16 anys, a Barcelona.

FUNCIONS

 • Disseny, programació i dinamització d’activitats i projectes, tot recollint els interessos, demandes i necessitats dels adolescents i els col·lectius juvenils del territori, i parant especial atenció als i les joves en risc d’exclusió social.
 • En coordinació amb la direcció del servei, planificació, seguiment i avaluació de les activitats i projectes del servei.
 • Coordinació i treball en xarxa amb altres serveis i agents del territori.
 • Disseny, dinamització i avaluació de projectes i iniciatives per a l’activació de la participació dels i les adolescents.
 • Treball amb els i les adolescents per a la detecció i recollida d’interessos, necessitats, propostes i demandes dels i les adolescents amb l’objectiu de dissenyar noves activitats i canalitzar les propostes dels i les participants.
 • Difusió del servei i de les seves programacions i projectes i gestió de les inscripcions en tallers i activitats.
 • Dinamització i/o promoció d’activitats en els espais on els nois i noies del territori es reuneixen.
 • Treball de camp i accions de prospecció en espais públics o altres espais on els i les joves es reuneixen per a la detecció d’inquietuds i necessitats, l’activació de la participació i l’atracció dels i les joves cap a iniciatives de l’equipament
 • Participació en reunions de seguiment amb la direcció del servei i la coordinadora de l’empresa.
 • Col·laboració en l’elaboració dels informes i memòries que es requereixin des de l’empresa o des de l’administració.

CONDICIONS

 • Categoria: Coordinador/a de projectes
 • Salari brut anual: 13.966,09 € bruts anuals. (1.163,84 € bruts/mensuals per a la jornada parcial x 12 pagues).
 • Jornada de 25 hores/setmana, en horari de tarda. Es requereix flexibilitat per a la realització de reunions i/o accions de treball en xarxa en horari de matí.
 • Incorporació: Setembre de 2018.
 • Durada del contracte: Setembre – Desembre 2018, amb possibilitat de continuïtat.

 

Requisits imprescindibles

 • Persona responsable, dinàmica i resolutiva.
 • Motivació i compromís en l’àmbit social, la pedagogia del lleure i l’acció comunitària.

Formació necessaria

 • Formació en l’àmbit de l’animació sociocultural, l’educació social o la pedagogia.
 • Formació i experiència en l’àmbit sociocultural, la dinamització juvenil i l’acció comunitària.

Mèrits que es valoraran

 • Experiència en la dinamització de projectes i activitats adreçats a adolescents i joves.
 • Experiència en integració social i treball amb joves i col·lectius en situació de risc.
 
Vull presentar-me a la convocatòria