notícies

Acord amb la Fundació Surt

11/06/2014

L'Acellec ha firmat un conveni amb el Servei d'Ocuació de Catalunya per acollir durant un mes el treball en pràctiques d'una administrativa integrada en un programa d'inserció de la Fundació Surt. Aquesta organització, que treballa per a la inserció laboral de dones en...

Es reprèn la negociació del conveni

11/06/2014

El dimarts, 10 de juny, va tenir lloc una nova reunió de la mesa de negociació del III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural, la primera des de les mobilitzacions sindicals del febrer i març passats. La última trobada va ser el dia 12 de febrer, i en ella els sindicats van refusar la proposta d'increments salarials formulada de comú acord per les tres patronals que hi som representades (creixement d'un 0,25% el setembre de 2014 i d'un altre 0,25% el gener de 2015). Malgrat la negativa a acceptar la proposta patronal, els sindicats van renunciar a fer cap proposta alternativa i vam quedar a expenses de la seva voluntat de reprendre el diàleg. Finalment, els representants de CCOO van proposar, a finals del mes de maig, una nova reunió, que va tenir lloc dimarts passat.

L'Assemblea de l'Acellec, un èxit

11/06/2014

El 3 de juny va tenir lloc l'assemblea general ordinària de l'Acellec, corresponent a 2014. Hi van assistir representants de 17 empreses associades, de manera que es va comptar amb gairebé el 40 per cent del nombre total d'organitzacions. La representativitat del sector associat, però, va ser del 62 per cent, tenint en compte el nombre de vots assignat a cada empresa. En breu farem arribar a tots els associats l'acta de la trobada, però ja podem avançar que es va aprovar la memòria de gestió i els comptes anuals de 2013 i el projecte de gestió i el pressupost de 2014. Es va ratificar l'admissió de noves empreses associades i es va aprovar el pressupost de despeses extraordinàries de 2014, vinculades a projectes específics del sector dels serveis educatius i del sector dels serveis socioculturals.

Aquest estiu serà intensiu

11/06/2014

L'Escola Efa ha preparat una oferta intensiva d'activitats formatives per a aquest estiu, aprofitant un moment especialment adequat per als que volen formar-se com a professionals del lleure educatiu. Així, cursos de monitors, directors i vetlladors es succeiran en diversos indrets del país al llarg de les properes setmanes. Amb l'Escola Efa la qualitat formativa està garantida, però, cada cop més, intentem estendre la nostra capacitat d'actuació i servei al conjunt del país.

L'Acellec, entitat amiga d'Atípics

11/06/2014

Atípics és un projecte que s'autodefineix com a "preincubadora d'idees positives per a joves que facilita la posada en marxa de projectes singulars". Es tracta d'una xarxa d'organitzacions i serveis que pretén facilitar l'emprenedoria responsable en els joves. L'Acellec s'ha constituit com a entitat amiga d'Atípics i, per tant, ha passat a formar part de la xarxa de suports d'aquestes iniciatives, per promoure especialment els projectes vinculats al lleure educatiu i a la cultura de proximitat. Podeu conèixer detalls del projecte en la seva pàgina web.